admin

1 8 9 10

Vizuális Mestertanár Műhely (VIMM) októberi foglalkozás

Kedves Kollégák,

közzétesszük a Vizuális Mestertanár Műhely (VIMM) októberi foglalkozás-meghívóját:

Kedves VIMM Tagok!

Újra indul a VIMM! Ebben az évben is folytatjuk találkozóinkat, és reméljük ismételten sok régi és új VIMM tag érdeklődését tudjuk majd felkelteni! Első alkalommal egy friss eseményt szeretnénk bemutatni a megjelenteknek. Biztosan mindenki hallotta már, hogy a Vizuális Nevelés nemzetközi Szervezete (International Society for Education through Art (InSEA) nemzetközi konferencián, amit idén Bécsben tartottak, a magyar rajzpedagógusok is megmutatták magukat egy kiállítás keretén belül.

Ezúton is szeretnénk gratulálni nekik a sikeres szereplésükért!

Az októberi VIMM-en Póczos Valéria és Mészáros Zsuzska rendezésében megtekinthetik a győztes pályamunkákat, melyeket Bécsben is kiállítottunk.

Helyszín: Deák17 Galéria. 1052, Budapest Deák Ferenc u. 17. I. emelet

Időpont: 2016. október 15. szombat, 9:30 – 13:00

Kérjük, regisztráljon az alábbi linken: https://goo.gl/forms/tKgagm5Fyt4jrDol1

Információk a programról: 

9:30-10:00 Regisztráció és tanúsítványigénylés

10:00-10:20 Májusban elmaradt VIMM tagok előadásai (Benkő Csilla, Dorosmai Erzsébet)

10:20-12:20 A bécsi InSEA konferencián és kiállításon részt vett kollégák beszámolói a külföldi tapasztalatokról

 • 10:20: Gaul Emil: Szociális kérdések és a nemi szerepekkel (gender) kapcsolatos előadások
 • 10:40: Kárpáti Andrea: A kortárs képzőművészet a rajztanításban – nemzetközi példák
 • 11:00: Kovács Hajnalka: Digitális módszerek a vizuális nevelésben: workshopok a konferencián
 • 11:20: Mészáros Zsuzska, Póczos Valéria: Környezetkultúra a nemzetközi vizuális nevelésben
 • Eközben kávészünet.

12:20-13:00 A MROE Vizuális Projekt pályázatának megtekintése a szerzők tárlatvezetésével

A jelenlévőknek igény szerint most is fogunk tanúsítványokat kiállítani, alkalmanként 5 kredit értékkel.

Változás: nem a helyszínen adjuk ki a tanúsítványokat, hanem azt a regisztráció és a helyszínen, a jelentkezési lap aláírása után készítjük el, és a következő VIMM alkalmával osztjuk ki. Aki ezeket a tanúsítványokat nem tudja átvenni, decemberben postai úton kapja meg az át nem vett igazolásokat. (A múlt tanévben sokan nem jelentek meg a tanúsítványt igénylők közül).

Fontos: szeretnénk, ha minden kedves megjelent, függetlenül attól, hogy kér-e tanúsítványt, aláírná a jelenléti ívet. Ez egy hivatalos dokumentum, amivel igazolnunk kell, hogy a továbbképzésnek számító rendezvény lezajlott. Az önkéntes előadók és szervezők számára is fontos tudni, hányan is gyűltünk össze-egy-egy alkalommal.

Várunk minden kedves régi és új VIMM Tagot!

Üdvözlettel a szervezők:

Kárpáti Andrea, Zombori Béla, Gaul Emil és Gaul-Ács Ágnes

Benevezési munkák visszaadása

Az idei verseny módszertani DVD-je (mely tartalmazza az összes, döntőbe jutott versenyző munkáit valamint az értékeléseket) elkészült.

A rajzversenyre beadott nevezési munkákat 2016. május 11-én és 12-én 15 – 17 óra között lehet elvinni. (Az el nem vitt munkák az Archívumba kerülnek!)

VIMM 6 – Vizuális Mestertanár Műhely

Kedves VIMM Tagok!

Következő programunk témája: Média művészet és vizuális nevelés.

Időpont: április 16. szombat, 10:00-13:00

Program:

10:05 – 11:30 Szegedy-Maszák Zoltán:  „Művészet, mint kutatás – experimentalizmus a médiaművészetben

11:30-12:00 Kávészünet

12:00-12:30 Kaposi Dorka: A Deák17 Galéria Facebook, lájkok, szelfik… Köztünk élő társas magány c. kiállítása kapcsán a közösségi média művészet(pedagógia) lehetőségeiről

FIGYELEM: A Deák17 Galéria február 19-március 27 között nyitva tartó kiállításán a debreceni NDK (Neue Debreczenische Kunst) művészcsoport által meghirdetett országos pályázatára beérkezett legjobb diákmunkák, illetve a csoport által meghívott kortárs alkotók, témára reflektáló művei tekinthetők meg.

12:30-13:00: VIMM tagok 5 perces, a témához kapcsolódó projekt bemutatói pecha kucha formátumú előadásban, amely során összesen 15 diát kell majd bemutatni, azzal a megkötéssel, hogy egy-egy diáról csak 20 másodpercig beszélhetnek. (Az eredeti módszer szerint 20 dia szerepel, de ez nálunk legyen csak 15, így  pontosan betartható az 5 perces limit, és még a délelőtti program végére elfáradt hallgatóságot is felrázza majd a képsorozat).

Szeretnénk mindenkit biztatni, hogy bátran jelentkezzenek előadásra, hiszen örömmel látjuk minden kedves kolléga erőfeszítését. Egymástól is sokat tanulhatunk.

A részvételért most is 5 kreditpontot érő igazolást állítunk ki azok számára, akik igénylik.

A programra jelentkezni az alábbi regisztrációs linken kehet:

http://goo.gl/forms/XZZtvBg285

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt (nem csak rajztanárokat)!

Üdvözlettel a szervezők:

Kárpáti Andrea, Zombori Béla, Gaul Emil és Gaul-Ács Ágnes

Fővárosi Komplex Rajzverseny versenyfelhívás – új időpontokkal

A FŐVÁROSI KOMPLEX RAJZVERSENY döntőjének témakörei, időrendje
a versenyszabályzat kivonata

2016

 

A versenyt kiíró és rendező intézmény neve, címe, elérhetősége:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

e-mail: rajz.fazekas@gmail.com

telefon: +36 1 210 10 30 / 226

 

Az iskolai vagy tankerületi válogatón jogosultságot szerzett tanulók benevezése:

A döntőre való jelentkezés és a versenyzők tájékoztatása a kapcsolattartó/felkészítő tanárok segítségével, rajtuk keresztül történik.

A felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik az online nevezési lapot és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző által készített pályamunkáról készített digitális képet, melynek rövidebb oldala legalább 1500 pixel legyen. A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
 • a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól:
  pl.: 07_jelige_Atalanta_1029

Az online nevezési lap – a regisztrációs határidő lejárta miatt – már nem érhető el.

 

A benevezési munkák feltöltésének határideje:               2016. február 20.

Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése):                                2016. február 22—27.

A döntés közzététele:                                                          2016. február 29.

http://rajz.fazekas.hu/versenyek-palyazatok/eredmenyek/

 

A pályamunka témakörei és technikai paraméterei:

A versenyzők feladata egy antik átváltozásmítosz témáját feldolgozó, kifejező kompozíció készítése valamilyen szabadon választható monokróm grafikai technikával.

A pályamunkák csak az alábbi, a versenybizottság által kiválasztott mítoszok feldolgozásával készíthetők el:

 • A kentaurok és lapiták harca (A centaurusok és a lapithák harca)
 • Daphné (Daphne)
 • A labirintus. Ariadné koronája (A labyrinthus. Ariadne koronája)
 • Daidalosz és Ikarosz (Aedalus és Icarus)
 • Atalanta
 • Europé (Europa)
 • Aktaión (Actaeon)
 • Niobé (Niobe)
 • Pomona és Vertumnus

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a történeteket az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és terjedelemben ismertessék a versenyzőkkel.

A feldolgozható történetek Ovidius által írt, Devecseri Gábor által fordított változata letölthető a verseny honlapjáról: http://rajz.fazekas.hu/html/komplex rajzverseny.html
Egyéb források pl.: Antik lexikon, Corvina 1993, Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, stb. tanulmányozása segítheti az értelmezést.

 

A grafikai alkotásokat A/3 méretű papírra kell elkészíteni.

Az alkalmazható monokróm vagy színes grafikai technikák pl.: ceruzarajz, tollrajz, lavírozott tus vagy pác, monotípia, magas és mélynyomó eljárásokkal készített nyomat, stb.

Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A pályamunkákra hátoldalára rá kell írni a versenyző jeligéjét.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

2016. március 12. (szombat) 9—12 óra között  7 – 8.   évfolyam
2016. március 19. (szombat) 9—12 óra között  5 – 6.   évfolyam
2016. április    02. (szombat)  9—12 óra között  3 – 4.   évfolyam
2016. április    09. (szombat)  9—12 óra között  1 – 2.   évfolyam

A versenymunka

A versenyzők két feladatot kapnak.

Az első feladat egy 5-7 tagú színsor létrehozása csak a megadott színeket használó színkeveréssel.

A második feladat egy, a helyszínen megismert műleírás „ekphrasis” vizualizálása, képi kompozícióvá formálása színes technikával. A képleírások, egyéni értelmezése, személyessé tétele, továbbgondolása mellett figyelni kell a leírásból megismert motívumok felismerhető használatára.

A versenyzők teljesítményének összevethetősége és az egyenlő esélyek biztosításának érdekében verseny helyszínén a versenyzők számára egységesen biztosítunk papírt (35 × 50 cm) és vízfesték készletet. A versenyen ezeket más anyagokkal helyettesíteni nem megengedett.

A versenyzőknek hozniuk kell: paletta/keverő lap, vizes edény, ecsetek, grafitceruza, radír.

A helyszínen készített alkotások nem láthatók el paszpartuval!

A zsűri a helyszínen készült színes alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

 

Anyag- és eszközhasználat: 5 pont

Formaalkotás: 5 pont

Téralkotás: 5 pont

Komponálás: 5 pont

Kreativitás, kifejezőerő: 20 pont

A két munkára összesen: 80 pont

 

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján:
http://rajz.fazekas.hu/versenyeredmenyek.html

 

Díjkiosztó ünnepély: 2016. május 12. (csütörtök) 15 óra

 

Egyéb tudnivalók

A regisztrációs felületen kért adatok kitöltése nélkül a beküldött pályamunkák nem kerülnek értékelésre.

A versenymunkákat a versenyszabályzatban szereplő méretben, eszközökkel és anyagokkal, a megadott tematikák egyikéhez kapcsolódva kell elkészíteni. A kritériumoktól történő eltérés esetén a versenymunka nem kerül értékelésre.

A fővárosi döntőn való részvételi jog másra nem ruházható át.

A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot kapnak, melyet feltüntetünk a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. A regisztrációs számon és a jeligén kívül más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.

A kísérő tanárok és szülők a verseny szüneteiben nem mehetnek be a tantermekbe, de a folyosón konzultálhatnak a versenyzőkkel. Az elkészült munkák a versenyforduló végén megtekinthetőek és fotózhatóak.

A versenyen készült alkotás a Fővárosi Vizuális Módszertani Központ gyermekrajz gyűjteményébe kerül. A benevezési munka a versenyen és a honlapon kihirdetett időpontban elvihető. A versenyen folyó alkotófolyamatról, a versenyen készült alkotásokról és a benevezési munkákról digitális képi dokumentáció készül.

 

A benevezési munka visszaadásának tervezett időpontjai:

 1. május 11. (szerda) 15-17-ig
 2. május 12. (csütörtök) a díjkiosztó ünnepély előtt 13-15-ig és után 16-17-ig

A részletes versenykiírás megtekinthető itt:

VMM január 30-i foglalkozása

Kedves VIMM Résztvevők!
A Vizuális Mesterpedagógus Műhely következő foglalkozásának

időpontja: január 30, szombat, 10:00-13:00
témája: A térszemlélet.
helyszíne: KAPTÁR  Ifjúsági Vizuális Művészeti Műhelyarchívum, 1033 Budapest, Szérűskert utca 40. (https://www.facebook.com/kaptar.archivum)

A VIMM4-en minden érdeklődő ingyenesen részt vehet. Akik a MROE 5 kredites tanúsítványát is szeretnék megkapni, kérjük, a csatolt feladatleírás sémát kitöltve, osszanak meg a VIMM tagjaival egy jól sikerült térszemlélet feladatot és – ha van ilyen -, néhány tanulói munka képét, erre a levélre válaszolva. Aki szívesen előadná 5 percben a feladatát, jelezze a levélben. (Több kreditet sajnos nem adhatunk az egy alkalmas továbbképzésen való aktív részvételért.)

Boldog új évet kívánnak a szervezők:
Kárpáti Andrea, Zombori Béla, Gaul Emil és Gaul-Ács Ágnes

Bővebben:

1 8 9 10