Monthly Archives: október 2023

Fővárosi Komplex Rajzverseny 2023/24 1. és 2. kategória, nevezési feladatok

Tisztelt Kollégák és Kedves Érdeklődők!

Az alábbiakban tesszük közzé a benevezési feladatokat:

1. korcsoport – Dobozszínház

Kiírás:

Alkotópárban dolgozva tervezzék meg és készítsék el egy ajánlott forrásmű részletének vizuális megjelenítését, színpadképét.

A kivitelezés során alkossák meg a történetet megidéző helyszín(eke)t díszlet formájában és a szereplő(ke)t síkbábok létrehozásával.

Az elkészült színpadkép és síkbábok segítségével mutassanak be a darabból egy 90 másodperc hosszúságú, egybefüggő jelenetet, melyet felnőtt (Tanító, Szülő, idősebb testvér, stb.) közreműködésével, okostelefonnal, .mp4 formátumú videófelvételben rögzítsenek.

Feladatleírás: (elődöntő, nevezési munka)

A színház elősegíti a kognitív fejlődést, fejleszti a gyerekek érzelmi, szociális és empatikus készségeit miközben valódi tér-, hang- és színérzékelésben részesülnek.[1]
Egy színházdoboz készítése (a gyerekek saját léptékéhez igazodva) teret enged a hallott/olvasott szöveg vizuális és több érzékszervi feldolgozására, értelmezésére, újrajátszására. Megteremti a választott történet vizuális bemutatásának játszóterét színek-, formák és mozgási jellemzők mentén, mely kiegészül a gyerekek mesélői játékával.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek vizuálisan alátámasztott mesejátékot[2] a választott irodalom feldolgozásából.

A feladat rész-egységei:

 • színpadtér kialakítása a helyszín vagy helyszínek vizuális megjelenítésével
 • szereplők ábrázolása síkbábokkal
 • kiválasztott jelenet bábjátéka
 • videó dokumentáció készítése

Az alkotópárok törekedjenek arra, hogy a dobozszínház főképp rajzi elemeket tartalmazzon és csak minimális szöveg szerepeljen benne!

Méret: banános doboz lépték
Technika: szabadon választott.

Beküldendő/feltöltendő: egy jelenet videó dokumentációja, szabad hangalámondással.      

Kondíciók: .mp4 kiterjesztés, fekvő formátum, maximum 90 másodperc, maximális méret: 10MB, minimális tömörítés.

Feldolgozandó forrásmű:

Scheer Katalin: Elfelejtett lények boltja (2011.)
http://meseutca.hu/2011/11/21/scheer-katalin-elfelejtett-lenyek-boltja/

(Megjelent: Elfelejtett lények boltja, Szerzők: Bátky András, Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Böszörményi Gyula, Finy Petra, Jász Attila, Kamarás István, Kántor Péter, Kiss Ottó, Kukorelly Endre, Lackfi János, Lugosi Viktória, May Szilvia, Máté Angi, Mészöly Ágnes, Németh Zoltán, Nyulász Péter, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Scheer Katalin, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Zágoni Balázs, Zalán Tibor, Művészeti vezető: Szegedi Katalin.

 Illusztrátorok: Szegedi Katalin, Rofusz Kinga, Szulyovszky Sarolta, Gyöngyösi Adrienn, A kötet szerkesztője: Lovász Andrea, Cerkabella Könyvkiadó, 2012. 65.o)

A feldolgozandó rész megtekinthető/letölthető itt.


[1] http://kozonseg.hu/magazin-cikk/nezoter/59/5-ok-amiert-a-gyereknek-jobb-a-szinhaz-mint-a-tv 2023.08.17 14:26

[2] „A bábszínház alapműfaja. A meseirodalom feldolgozásai vagy közvetlenül bábszínpadra írt művek.” Lellei Pál: Bábkészítés, Bábműfajok, 15.o

2. korcsoport – MŰVELETEK ÁBRÁKKAL

Kiírás:

Az ismeretterjesztő ábrák célja, hogy vizuálisan ábrázolják egy adott téma lényegét vagy lépéseit, és segítsenek a befogadónak könnyebben megérteni a témával kapcsolatos információkat. Alkotópárokban dolgozva készítsenek ismeretterjesztő, magyarázó ábrákat, a természeti környezetünk bemutatása céljából. Folyamatábrák, fázisrajzok, metszetek, részletek kiemelésével mutassák be a választott témát.

Feladatleírás: (elődöntő, nevezési munka)

Az ismeretterjesztő ábrák célja, hogy vizuálisan ábrázolják egy adott téma lényegét vagy lépéseit, és segítsenek a befogadónak könnyebben megérteni a témával kapcsolatos információkat. Egy jó ismeretterjesztő és magyarázó ábra egyszerű, lényegkiemeléssel mindig fókuszáltan jelöli a bemutatni kívánt témát. A rajzok/ábrák jól felismerhetőek, színekkel, a megfelelő méretű részletek kiemelésével, folyamatábrák, fázisrajzok, metszetek, helyenként rövid magyarázó szövegek, címszavak alkalmazásával segítik környezetünk működésének megértését.

Az ismeretterjesztő és magyarázó ábrák három fő alapja:

 • hiteles információk, tudományos megfigyelések
 • lényegkiemelés, az átadni kívánt információ letisztult, átlátható közlése
 • vizuális szemléltetési eszközök használata (nagyítás, kicsinyítés, metszet, folyamat, fázis, stb)

A versenyzők feladata az, hogy alkotópáronként együttműködve készítsenek egy ismeretterjesztő tablót az alábbi témakörök közül választva:

 • Élőhely bemutatása (pl.: vizek, erdők élővilága, hangyaboly, hódvár felépítése)
 • Élőlény növekedési fázisai (pl.: növények, állatok, gombák szaporodása, növekedése)
 • Természeti folyamat (pl.: vulkánok keletkezése, Nap/Hold fogyatkozás)

Példák:
Maria Sibylla Merian – Botanikai és állati illusztrációk
The woman who transformed scientific illustration – Watercolour World

Méret: álló vagy fekvő, A2 méretű lap
Technika: színes ceruza, akvarell, tűfilc, pasztellkréta, olajpasztell

Beküldendő/feltöltendő: Műtárgyfotó
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px

3. korcsoport – Használati utasítás (leporelló)

Kiírás

Alkotópárban dolgozva készítsék el egy fiktív gép bemutatására és szemléltetésére szolgáló használati utasítás hajtogatott szórólapját (leporelló)!

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

A használati utasítás egy termék bemutatására és szemléltetésére szolgál. Lényeges, hogy világosan és közérthetően mutassa be a termék/eszköz használatát a felhasználó számára. A használati utasítás hívja fel a felhasználó figyelmet az összeszerelésből, vagy a használatból eredeztethető problémákra, veszélyekre. Egyértelműen mutassa be, milyen jele van annak, ha a termék/eszköz tulajdonságaiban működési hiba, vagy romlás lép fel. Tartalmaznia kell egy (műszaki) információs dokumentációt, amely a felhasználásra vonatkozó pontos útmutatást, a rendellenes használatot, valamint a karbantartás követelményeit vázolja.

Kerettörténet:

Az ember a legkíváncsibb és legtalálékonyabb élőlény. Ötven éve véghez vittük az emberiség legelképesztőbb cselekedetét: eljutottunk a Holdra. Az Apollo-űrhajósok Földről készített fotói

láttán saját világunkra kezdtünk új megvilágításból tekinteni: egészen addig bolygónk forrásait

kimeríthetetlennek hittük. Azok a képek döbbenetes erővel ébresztettek rá minket arra, hogy a Föld területe és erőforrásai korlátozottak. Fél évszázad elmúltával nem lehet kétségünk az alapvető változások felől. Új földtörténeti korba léptünk: a változások már nem sok millió év alatt, nem évezredek és még csak nem is évszázadok alatt történnek, ahogy a múltban. Néhány évtized is elég ehhez. A dinoszauruszok kihalását egy 65,5 millió évvel ezelőtti aszteroida Földbe csapódásához kötik, ám a mostani bajok forrása az ember tevékenységéhez köthető. Alig néhány évtized alatt a vadon élő állatok száma megfeleződött, a világ minden táján csökken az élővilág sokfélesége. Sajnálatos módon ez a pusztulás az ember életformájának következménye, ami globális katasztrófa.

Mi idéztük elő a problémát – mi is oldhatjuk meg azt. A világ minden sarkában találhatunk olyan történeteket, amelyek a természet ellenálló képességét és a helyreállítás lehetőségét bizonyítják. A természet ellenálló képessége és a technológiai fejlődés is optimizmusra ad okot és elengedhetetlen, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ha elég nagy területeket védelmezünk, az élővilág újra sokasodni kezd, és e bőségből mi is részesülünk. Ha megóvjuk a tengerek termékeny tájait, gyarapodó halállományhoz juthatunk. Ha visszaállítjuk a víz természetes körforgását, a folyók, mocsarak, árterületek növekvő termékenysége minket is szolgál.

Világszerte változik az emberek gondolkodása: egyre többen tudatában vannak a bajnak, de a

megoldásnak is! Az éghajlatváltozás megakadályozása és a biodiverzitás megóvása érdekében a megújuló energiaforrásokból származó energia tárolásának és továbbításának forradalmian új módjai jöhetnek létre. Ehhez azonban változtatnunk és cselekednünk kell.”

Sir David Attenborough gondolatai nyomán (A Life on Our Planet, 2019)

A kerettörténethez kapcsolódóan olyan gép, vagy eszköz tervezése a cél, amely a jövőben Földünk ezáltal földi létünk jobbá tételét szolgálja. Lehetséges a megújuló energiaforrásokból származó energiával kapcsolatos problémákra, de bármely életmódhoz kötődő problémára (pl.: étkezés, közlekedés, hulladéktárolás, stb.) is ötleteket vázolni.

Az elképzelt és megtervezett gép/eszköz használati útmutatójának elkészítése a cél!

Alkotópárban dolgozva készítsék el egy fiktív gép bemutatására és szemléltetésére szolgáló használati utasítás hajtogatott szórólapját (leporelló) az alább megadott szempontok szerint:

 1. A gép neve
 2. Mire való?
 3. Használat bemutatása rajzolt vázlatok segítségével
 4. Helyes használat
 5. Helytelen használat
 6. Tulajdonságai (amelyeket piktogramokkal kell bemutatni!)
 7. Meghibásodás, karbantartás

Az alkotópárok törekedjenek arra, hogy a használati utasítás főképp rajzi elemeket tartalmazzon és csak minimális szöveg szerepeljen benne!

Méret: a leporelló maximum A2-es (420 × 594 mm) méretű rajzlapból készüljön!

Technika: színes, vagy fekete-fehér grafika.

Beküldendő/feltöltendő:

A leporelló lapjainak műtárgyfotói (benne a leporelló tervezési/hajtogatási segédlete)

Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés

Mintája elérhető és letölthető itt:

4. korcsoportSzubjektív térkép az iskoláról

Téma: Az iskolában használt terek ábrázolása, fontossági sorrendek, szubjektív érzések, útvonalak ábrázolása.

Az iskoláról alkotott szubjektív kép bemutatása egy idegennek, jelek, egyszerűsítés.

Tér- és időbeli kapcsolatok vizuális rendszerezése, emlékképek előhívása, vizuális memória használata.

Kiírás:

Alkotópárban dolgozva készítsenek iskolájuk területéről egy szubjektív térképet saját elképzelésük alapján!

Feladatleírás:

A szubjektív térkép olyan ábrázolás, amely nem pusztán a földrajzi hely vagy épület-alaprajz mérethelyes leképezése, hanem az egyéni érzéseket, gondolatokat és emlékeket is beépíti a térképészeti, rajzi elemekbe.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek iskolájuk területéről egy szubjektív térképet saját elképzelésük alapján!

A térképen jelenítsék meg az iskola épületét, udvarát vagy környékét, ahogy ők látják azt a mindennapjaik során! Mutassák be azokat a helyeket, ahol szívesen vagy kevésbé szívesen időznek, ahol a barátaikkal találkoznak, vagy épp csendesen elvonulhatnak. A térkép tehát ne csupán az objektív valóságot ábrázolja, hanem azt, ahogy a diákok megélik és érzékelik az iskolájuk területét.

A szubjektív térkép elkészítésénél szabadon és kreatívan alkalmazandó térképészeti és építészeti ábrázolásmódok: felülnézet, axonometria, madártávlati kép, alaprajz, metszetrajz, nézetrajz. A versenyzők használjanak színeket, formákat, grafikai stílust a térképen, hogy ezekkel is kifejezzék az egyes helyek hangulatát és fontosságát. Alkalmazhatnak saját jelöléseket, szimbólumokat a térképen, a lényeg, hogy az összkép tükrözze a személyes élményeket.

Fontos szempontok, összegzés:

 • Megjelenítendő az iskola épülete, esetleg udvara, környéke
 • Kiemelten fontos helyek, emlékek, érdekes részletek, útvonalak
 • Érzelmek, amiket egy-egy helyhez vagy területhez társíthatók
 • Térképészeti és építészeti ábrázolásmódok kreatív átírása
 • Szín, forma, stílus harmóniája
 • Saját jelölések, szimbólumok, kevés felirat

Méret: álló vagy fekvő A2-es (kézi grafika), számítógépes grafika esetén esetén ennek megfelelő részletességű, felbontású kép, maximális méret: 5 Mb

Technika: Szabadon választott kézi vagy digitális technika, színes grafika vagy festmény

Feltöltendő: A térképről készült műtárgyfotó ill. digitális fájl
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (kézi grafika, műtárgyfotó); .png kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (számítógéppel segített egyedi grafika)

Példák, források:

https://www.subjectiveeditions.org/

https://nomadways.medium.com/subjective-mapping-tell-me-more-6156df9495a5

https://www.theguardian.com/travel/gallery/2015/sep/10/cool-cartography-the-art-of-mapmaking

insta: @iamshannonrankin

5. korcsoport – Adatvizualizáció/Infografika

Kiírás:

Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Alkotópárban dolgozva készítsenek infografika-sorozatot Iskolájukról önálló kutatással gyűjtött, jellemző adatok alapján.

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz/ábra, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz/ábra és sokkal informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg. Célja minden esetben az információközlés. A jó infografika figyelemfelkeltő, informatív, közérthető. A nyomtatott sajtóban mindig kevés hellyel takarékosan bánik, adott nagyságú helyen többet mond el, mint a puszta szöveg, vagy sajtófotó.

A jó infografika mindig három szakterület találkozásaként jön létre:

 • a nyers adat, azaz az információ, amit tartalmaz (adatelemzés)
 • az üzenet, amit át akarunk adni vele (kommunikáció)
 • a vizuális megjelenítés (dizájn), ami gyönyörködtet, valamint könnyen és gyorsan befogadhatóvá teszi az adatokat

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek három képből álló infografika-sorozatot az Iskolájukra jellemző adatok alapján, a következő szempontok szerint:

 • Idővonal infografika. (Az Iskola történetének bemutatása kronológiai sorrendben, archív fotók felhasználásával.)
 • Térkép szintű infografika. (Az Iskola földrajzi adatai, vonzáskörzete [kerületek, agglomeráció], a tanulók által használt tömegközlekedési eszközök, szokások)
 • Folyamatot ábrázoló infografika. ( Az Iskola hagyományos rendezvényei bemenettől az érettségiig, továbbtanulási szokások, kimenet)

Méret: álló vagy fekvő A3-as (kézi grafika), számítógépes grafika esetén nincs korlátozva.
Technika: színes vagy fekete-fehér kézi-, vagy számítógéppel segített egyedi grafika.

Beküldendő/feltöltendő: a három lapból álló sorozat műtárgyfotói ill. fájljai.
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (kézi grafika, műtárgyfotó); .png kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (számítógéppel segített egyedi grafika)

Hasznos programok:
PowerPoint, Piktochart, Canva, Venngage

Példák:

CV (életrajz, pl.: http://www.rleonardi.com/interactive-resume/)

Info: https://vadondesign.hu/mi-az-infografika-es-mire-is-jo/

Irodalom: Vizuális kommunikáció az oktatásban
Gaul-Ács Ágnes és Gaul Emil: Grafikus szemléltetés az iskolában, 86.o (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2019.) letölthető: [http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/vizualis-kommunikacio-az-oktatasban_intera-1.pdf]

6. korcsoport – Prezentáció („Vigyázat, törékeny. Handle with Care.” c. kiállítás feldolgozása, megjelenítése)

Kiírás:

Alkotópárban együttműködve, prezentációként dolgozzák fel és mutassák be a kiállítás egy részét/egészét, annak szellemiségére, üzenetére reflektálva. Előzetes bejelentkezést követően a „Vigyázat, törékeny. Handle with Care.” c. kiállítás megtekinthető a Ludwig Múzeumban, továbbá igény esetén a múzeumpedagógusok és a múzeum könyvtárosai is segítséget tudnak nyújtani a felkészülésben.

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

A prezentáció tárgyak, jelenségek, elvont fogalmak verbális és vizuális megjelenítése; olyan előadás, amely információk és gondolatok átadását szolgálja. A vizuális prezentáció nem jegyzet, hanem az előadást támogató képi közlés, melynek lényege a két elem (vizuális és auditív ismerethordozók) összképében van. A képi prezentációk összképe segíti az adatok közti összefüggések rendszerezését, a különféle tudásanyagok élményszerű felismerésen alapuló felfedezését, eltérő tapasztalatok, gondolatok egységbe foglalását.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve, készítsenek egy olyan, max. 15 diakép terjedelmű bemutatót, melyben bemutatják a kiállítás egy részét/egészét, annak szellemiségére, üzenetére reflektálva; személyes véleményüket, tapasztalataikat és meglátásaikat megfogalmazva.

Vigyázat, törékeny. Handle with Care.

(Ludwig Múzeum, 2023. szeptember 15. – 2024. január 14.)
https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/vigyazat-torekeny-handle-care

„A gondoskodás, mint társadalmi metafora értelmezhető személyes módon (öngondoskodás), az interperszonális kapcsolatok szintjén (gyerekekről, betegekről, idősekről való gondoskodás), de erőteljes gazdasági vetülettel is rendelkezik (gondoskodási válság, gondozási migráció, globális gondoskodói láncok). A gondoskodás fogalma az emberek fizikai és érzelmi szükségleteinek ellátásán túl kiterjeszthető az összes, minket körülvevő élőlény iránti gondoskodásra, és tágabb értelemben magára a Földre is.

A Handle with Care című kiállítás az élet törékenységére, a gondoskodásra szoruló egyének és közösségek sérülékenységére, a szociális ellátórendszer repedéseire és hiányosságaira utal. Ugyanakkor magára a múzeum feladatára, a műtárgyakról való gondoskodásra is vonatkoztatható, ami újraértelmezett jelentésében a tárgyak mellett a közösségekre, gondoskodói szakmákban dolgozókra, a láthatatlan munkát végzőkre és a marginalizált élethelyzetekre egyaránt kiterjeszthető.

A többszörös – egészségügyi, természeti, gazdasági, pénzügyi – válságok időszakában a kiállítás arra keresi a választ, miként gondolható újra a gondoskodás, és ezen keresztül mi a múzeum (és a művészet) szerepe ebben a folyamatban.”

Terjedelem: 15 diakép
Technika: saját készítésű felvételekkel és illusztrációkkal készített prezentáció

Beküldendő/feltöltendő: a prezentáció .pdf kiterjesztésben, valamint a pályamű koncepciójának leírása, a prezentáció képe és szöveges forgatókönyve.

Hasznos programok:
PowerPoint, Canva, Prezi

Irodalom: Vizuális kommunikáció az oktatásban
Póczos Valéria: Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek képalkotó lehetőségeivel, 59.o (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2019.) letölthető: [http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/vizualis-kommunikacio-az-oktatasban_intera-1.pdf]