Szakanyagok, szakmai dokumentumok

Tisztelt Érdeklődő!

A Versenyre történő felkészülést segítendő, itt tesszük közzé mindazokat az információkat, melyek tartalmi- és terjedelmi okokból a hivatalos versenykiírásban nem szerepelnek.

Fővárosi komplex rajzverseny – 2020.

(2019.11.06.)

 1. korcsoport (kép – cselekmény – átírás)

„Képes-történetek”    „Hozzámondások”

Alkotópárokban dolgozva, egy kiválasztott műalkotásról leolvasható történet tovább-gondolása és képsorozattá alakítása a feladat. (A felkínált, inspirációs forrásként szolgáló művek itt érhetők el: [https://drive.google.com/drive/folders/1PFUwjoqAmOIki927Fbu3ycp9EF3houjd?usp=sharing]) A kiválasztott műalkotás stilisztikai- és kompozíciós átalakítása, parafrázisa megengedett. A műtárgyon ábrázolt pillanat előzményeinek és lehetséges következményeinek kitalálását kérjük, múlt (előzmény/előzmények) – jelen (a műtárgyon látható pillanat) – jövő (következmény/következmények) sorrendiséget alapul véve. Négy, A/3 műszaki rajzlapon, színes technikával közösen létrehozott, tartalmilag összefüggő, képsorozattá összeálló alkotást kérünk beadni.

Mácsai István: Pesti utca [1961]


Fehér László: Hollandiai utazás [2010]


Csáki Róbert: Angyal az ágy szélén [2011]


Gaál Kata: Keresve sem találunk [2017]


Grandt Wood: Amerikai gótika [1930]


Normann Rockwell: Shuffleton Barbershop [1950]


Edward-Hopper: Western Motel [1957]


Greg Burak: Balance, Illustration 1. [2015]

(Mácsai István: Pesti utca [1961]; Fehér László: Hollandiai utazás [2010]; Csáki Róbert: Angyal az ágy szélén [2011]; Gaál Kata: Keresve sem találunk [2017]; Grandt Wood: Amerikai gótika [1930]; Normann Rockwell: Shuffleton Barbershop [1950];Edward-Hopper: Western Motel [1957]; Greg Burak: Balance, Illustration 1. [2015])

Beküldendő/feltöltendő:

 • A munkákról készült műtárgyfotók. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés)
 1. korcsoport (karakter – tulajdonság – oldal-layout)

„Használati utasítás legendás lények gondozásához”           „Hogyan gondozzuk helyesen Leucrotánkat[1]?”

Páros munkában hozzanak létre képek, jelek és rövid szöveges tartalmak megjelenítésével használati utasítást egy – kiválasztott – legendás lényhez. Olyan, vízfestékkel vagy színes ceruzával készített oldalak megalkotását várjuk, melyek a lény életének kiragadott jeleneteit ábrázolják; szövegbuborékok/szövegdobozok, nyilak és egyéb jelek segítségével magyarázzák viselkedési- jellembéli tulajdonságait. Az elkészült képek tartalmazzák a legendás lény gondozásával kapcsolatos tudnivalókat, a napi élethelyzetekben elvárt óvatossági rendszabályokat, valamint eredeti élethelyére és szokásaira vonatkozó szükséges tudnivalókat.

A pályaművek 2 ív A/3 méretű műszaki rajzlap egy oldalát használva, egy-egy oldalon 4 használati utasítás képét megjelenítve, szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés)

Beküldendők:

Beküldendő/feltöltendő:

 • A munkáról készült műtárgyfotók.
 1. korcsoport (karakter – cselekmény – oldal-layout)

„Kis történetek” – avagy: „Kincses sziget”

Alakítsanak három főből álló csoportot és – közös munkával – a tárhelyünkön közzétett [https://drive.google.com/drive/folders/1hKpBq6QiLveF0q8KOIUqZHbm4hrvcsjP?usp=sharing] felvételeket inspirációs forrásként használva alkossanak meg egy történetet, amelyben a csoport tagjai a következő karaktereket képviselik: Hős, Ellenfél, Mentor, Racionális/Kételkedő. Az „Ellenfél” lehet képzeletbeli lény, (pl.: egy sárkány) de az is elképzelhető, hogy az egyik csapattag (pl.: kalóz). A történet cselekménye egy képzeletbeli szigeten történő, fordulatokban bővelkedő kincsvadászat. A közösen kitalált történet alapján tervezzék meg a karaktereket, hozzanak létre egy vázlatos forgatókönyvet és annak egy kiválasztott részletét alakítsák át képregénnyé.

A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés).

Beküldendők:

 • A történet képes forgatókönyve (A/3 lap, szöveg és vázlatos kulcsképek)
 • A/3 méretű lapon megrajzolt színes térkép a kincs fellelhetőségéről, jel- és szöveges magyarázatokkal
 • A/3 méretű lapon egy oldal bemutatása (max 5 panel) a képregényből
 1. korcsoport (történetmesélés – karaktertervezés – alkalmazás másik médiumban)

„Fotó-[kép]-regény”

Alakítsanak három főből álló csoportot és – közös munkával – alkossanak meg egy történetet, amelyben ők a szereplők. A csoport tagjai a következő jellemekből (karakterekből) válogathatnak: Hős, Ellenfél, Kísértő, Mentor, Érzelmes, Racionális, Támogató, Kétkedő. A történet az alább ajánlottok közül, egy olvasmány részletének tovább-gondolása, szabad átírása-értelmezése a kiválasztott karaktereknek megfelelően, azokat beépítve a történetbe. A forgatókönyv-szerűen megírt történetet alakítsák át fotó-regénnyé; azaz fényképezőgép/okos telefon segítségével rendezzenek meg és rögzítsenek egy-egy jelentet; ezeket képregény-szerűen oldalakra törve készítsék el pályamunkájukat.

Feldolgozásra ajánlott művek:

A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés).

Beküldendők:

 • A történet képes forgatókönyve (A3 lap, szöveg és kulcsképek)
 • Az elkészült (készre szerkesztett/oldalakra tört) foto-regény 2 oldala
 1. korcsoport (cselekmény – stílusra alakítás – látványterv)

„Diafilm”

A diafilm vetítése, nézegetése egy lassan feledésbe merülő népszerű családi-program és ismeretterjesztési- oktatási (szemléltetési/prezentációs) forma volt az 1960-70-es években, a televízió tömeges elterjedése előtt. Alkotóik diapozitív képeket szerkesztettek tematikus sorrendbe, amiket értelmező feliratokkal vagy kísérőszövegekkel láttak el.

A feladat egy kiválasztott irodalmi mű részletének műismereten alapuló diafilmre történő vizuális adaptációja. Ennek érdekében alakítsanak négy főből álló csoportot és – közös munkával – hozzanak létre egy diafilm-tervet. A feldolgozáshoz készítsenek forgatókönyvet, mely alapján a kivitelezhetők a kísérőszövegeket vagy párbeszédeket tartalmazó, képszerűen megfogalmazott, akvarell- illetve temperafestéssel készülő illusztrációk. A hiteles megjelenítés érdekében használják a letölthető [https://drive.google.com/drive/folders/1M2KIrO5NdakK_2D9Cg34pt98pvmLisSW?usp=sharing] diafilm képkocka-keretet!

Feldolgozásra ajánlott, kijelölt művek:

A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés).

Beküldendők:

 • A történet képes forgatókönyve (A3 lapon/lapokon, szöveg és kulcskép-vázlatok, pdf)
 • 4 db, A3 méretű diakép (a főcím-kép valamint 3 db – a történetmesélés- és megértés szempontjából kulcsfontosságú – kidolgozott diakép)
 1. korcsoport (cselekményelemzés – modalitásváltás – ábrázolás)

„Átalakítás más médiumra”   „Újragondolva-rendezve”

Alakítsanak négy főből álló csoportot és – közös munkával – készítsék el egy kiválasztott film képregényre történő adaptációjának storyboardját (képes forgatókönyvét) a „A Hős útja” modellnek megfelelően. A storyboard egyik jelenetét (pl.: találkozás a mentorral) 4 kulcs-képben dolgozzák ki. A tervezés során ügyeljenek arra, hogy az eredeti film látványvilága-hangulata ne vesszen el; ill. a jelenetben megjelenő karakter-ábrázolások beazonosíthatók maradjanak, illeszkedjenek a forráshoz. Színátalakítások, redukciók megengedettek (pl. színesből monokróm; színesből szürkeárnyalatos + egy szín, stb). A tervezés során szoftveres támogatás megengedett, de a beküldésre szánt képeknek hagyományos technikák (fapác, tustinta, akvarell, tempera, rajzszén, grafitceruza, stb) alkalmazásával kell elkészülniük.

Feldolgozásra ajánlott, kijelölt filmek:

 • Mátrix [1999.];
 • A Gyűrűk ura – A Gyűrű Szövetsége [2001.];
 • Óz, a hatalmas [2013.]

A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés).

Beküldendők:

[1] (pard, hiéna, bonnacon, szatír, monoceros, leucrota, yale, pelikán, denevér, főnixmadár, sárkány, baziliszkusz, szalamandra) forrás: https://wunderkammer.blog.hu/2016/12/17/hogyan_talaljunk_meg_legendas_allatokat

2018/19 tanév

Tisztelt Érdeklődő!

A Versenyre történő felkészülést segítendő, itt tesszük közzé mindazokat az információkat, melyek tartalmi- és terjedelmi okokból a hivatalos versenykiírásban nem szerepelnek.

Elsőként a munkák elbírálásának szempontjait, elérhető pontszámait, a szempontok tartalmi leírásait publikáljuk. Ezt követően olvashatja a teljes terjedelmű feladatleírásokat, inspirációs hivatkozásokat, valamint elérhetőek segédletként feltöltött egyéb anyagaink.

A VIMM 22. (2018.11.17.) foglalkozásának teljes anyaga az alábbi helyeken érhető el:

Kárpáti Andrea, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője:
Digitális és hagyományos képi nyelv az új NAT-ban – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Gaul-Ács Ágnes, az ELTE NDI doktorandusza:
Tehetség modellek és a vizuális tehetség vizsgálati módjai
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Póczos Valéria, a MOME doktorandusza:
Tervezői gondolkodásmód – az abduktív gondolkodás szerepe a közoktatásban
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
munkafüzet megtekinthető/letölthető itt:
Garamvölgyi Béla:
Az I. és II. kategória versenyének rövid bemutatása, értékelési rendszerének újdonságai
Az első és második korcsoport témái, feladatai: „Ha mi műalkotások lennénk…” és „Tervezzetek maszkot…”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Dezső Ilona:
Negyedik és ötödik korcsoport témái, feladatai: „Papírrepülő” és „Térből térbe”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Balogh Imola:
Harmadik és hatodik korcsoport témái, feladatai: „Művészház” és „Újra gondolva”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Magyar József:
Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória versenyének bemutatása
prezentáció megtekinthető/letölthető itt és itt:

Feladatleírások és segédanyagok (2018.10.18.):

1 — 2. évfolyam
„Ha mi műalkotások lennénk…”
Páros munkában hozzanak létre egy A/3 méretű síkbéli alkotást. A munkán, a honlapról választható, letölthető térbeli helyzetben magukat, mint műalkotást ábrázolják. A hangsúly nem a helyszínen, hanem inkább a műalkotásokon (értsd: saját magukon) van. A gyerekek ábrázolhatják magukat szoborként, installációként, akár festményként. Színes alkotások készítését várjuk, ahol lényeges a műalkotáson szereplő alakok egymáshoz kapcsolódó térbeli és érzelmi-tartalmi viszonyának megjelenítése.

Javaslatok/problémafelvetések/linkek:
• Művészettörténeti példák, inspirációs források keresése. Pl.: Matisse: A beszélgetés, 1938. https://theartstack.com/artist/henri-matisse/la-conversation-conver-1
• A választott műalkotásról leolvasható emberi kapcsolatok megfogalmazása (pl. barátság)
• Megfigyelések, elemzések, képzetek, képi- téri behelyettesítések (téri helyzet-sablon), perszonalizálás/személyre illesztés
• Lényeges kitétel, hogy a feladat megoldása nem lehet egy már létező műalkotás parafrázisa
• A felkészülést segítő anyagok elérhetők itt:
https://drive.google.com/drive/folders/1IVmlMe_NMRPVoI-PZW0CxGYjlWvdzS2_?usp=sharing

Beadandó/feltöltendő: A munkáról készült műtárgyfotó.

3 — 4. évfolyam
„Tervezzetek maszkot…”
Páros munkában hozzanak létre egy-egy maszkot, amely leginkább tükrözi a csapattagok 3 jellemző személyiségjegyét, ill. tulajdonságát! Az elkészítendő maszk kizárólag újrahasznosított anyagból készülhet, legyen fejre illeszkedő, felölthető. A maszk felülete festhető. Fontos kitétel, hogy a két maszk felhasznált alapanyaga azonos legyen, de a felhasznált alapanyagok mennyiségi különbsége eltérhet.

Javaslatok/problémafelvetések/linkek:
• Típusok: http://www.szinkommunikacio.hu/22_07.htm
• Gyűjtemények:
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=fukuoka-city-museum&em=m06msq&categoryId=medium

Beadandó/feltöltendő: egy A/3 méretű tervezési lap csapatonként, amely tartalmazza a két maszk tervezési lépéseit, bemutatja a tervezés fázisait és két félalakos fotó a felöltött maszkról.

5 — 6. évfolyam
„Művészház”
Alakítsanak három főből álló csoportot és – közös munkával – az alábbi művészek közül egyet kiválasztva tervezzenek meg egy olyan házat, amelyben a kiválasztott művész szívesen lakna – és alkotna!

Választható művészek és róluk található információhoz linkek:
Frida Kahlo: http://www.museofridakahlo.org.mx/en
Jean Dubuffet: http://www.artnet.com/artists/jean-dubuffet
Yayoi Kusama: https://hirshhorn.si.edu/kusama/yayoi-kusama
Andy Goldsworthy: http://www.artnet.com/artists/andy-goldsworthy

Javaslatok/problémafelvetések:
• a választott művész műalkotásainak megismerése és ízlésének/stílusának megfigyelése
• a tervezett művészház külső és belső tereinek elképzelése, a terek hangulatainak meghatározása (pl. világos/sötét, izgalmas/nyugodt, kuckós/tágas stb.)
• választott művész lakóházzal kapcsolatos igényeinek meghatározása (mintha a választott művész lenne a ház megrendelője, a nevező csapat pedig a tervezők), pl.:
– mekkora a külső és belső terek mérete (belmagasság és alapterület);
– mennyi szobát szeretne, és egymással milyen viszonyban (egyszintes/többszintes);
– közlekedés (lépcső/lift/csúszda/hinta stb.);
– milyen színek és anyagok jelennek meg és milyen szerkezetű a ház (fa/fém/tégla/kő stb.)?

Beadandó/feltöltendő: csoportonként egy A/3 méretű tervezési lap, amely bemutatja a tervezés fázisait; és két A/3 méretű – dokumentációs – lap, melyen az elképzelt épület színes látványtervét jelenítik meg, az épület homlokzatát és/vagy metszetét, valamint az épület alaprajzát. Az alaprajzon és metszeten az elképzelt használati funkciókat is jelöljék.

7 — 8. évfolyam
„Papírrepülő”
Alakítsanak három főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek meg egy olyan papírrepülőt, amely a honlapra feltöltött modell típusok átalakításával készül. Lényeges, hogy a repülő képes legyen repülni. A repülő képviselje a csapat identitást: csapatnév, logó, színhasználat, stb.

Javaslatok/problémafelvetések/linkek:
https://www.origamiway.com/plane-pet-dragon.shtml
https://www.origamiway.com/plane-infinity-arrow.shtml
https://www.origamiway.com/plane-star-crusher.shtml
• Tervezési lap tartalma (funkcióelemzés, formatervezés, átalakítás fázisai, csapatidentitás)
– Sablonnal kapcsolatos problémafelvetések (pl.: Nem repül elég messzire? Nem elég stabil a szárnya? stb.)
– Ötletek, kísérletek (Hogyan lehet jobb?)
– Végleges munka bemutatása, használata (pl.: Hogyan fogom kézbe? Van speciális reptetési technika?)
– Csapatidentitás látványelemei (Hogyan alakult ki? Miért pont az adott szín? Mit akar sugallni? stb.)
– Ajánlott: magyarázó ábrák és rövid szövegek, vázlatok, látványtervek, különböző nézetek használata. Design sketch: https://www.behance.net/gallery/16100181/Industrial-Design-Sketchbook

Beadandó/feltöltendő: csoportonként egy A/3 méretű tervezési lap, valamint egy fotó a papírrepülőről.

9 — 10. évfolyam
„Térből térbe”
Alakítsanak négy főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek és modellezzenek meg egy olyan öltözéket, ami táskává alakítható, úgy, hogy a két funkció oda-vissza variálható legyen (például: hajtogatással, csatolással). Az öltözék és a táska funkcióját is a tervező csapat határozza meg (például: esőkabát – hátizsák páros).
A modell készülhet papírból (akár papír vetexből is) de lényeges, hogy maximum 3 féle anyagminőség szerepelhet az alkotáson. Összeállítható ragasztással, varrással, patentozással, kapcsozással, cipzárazással. A 3 féle anyagminőség mellett a rögzítéshez szükséges csatok, patentok, cipzár használata megengedett. Az alapanyag festhető, mintázható, de anyagában mintázott papír/textil/ esetleg műanyag is felhasználható. A modellnek életnagyságúnak kell lennie. A csapat egy tagján fotózzák le a modellt mindkét funkciójában.

Javaslatok/problémafelvetések/linkek:
• Problémafelvetés: milyen funkciókat lásson el az öltözék/táska?
• Inspiráció keresés a működési elvre (pl.: természetből- szarvasbogár szárny nyitása, gömbhal felfújódása, stb)
• Technikai megoldás – inspirációk:
– Origami és egyéb (papír)hajtogatási technikák
pl.: https://www.instagram.com/foldability
– Alakváltoztatásra képes megoldások (pl.: kibővül)
– Különböző anyagminőségek kombinációja (pl.: merev és rugalmas)
– Moduláris rendszerek
– Különböző fűzési és tűzési technikák
• Tervezési lap (funkcióelemzés, formatervezés, átalakítás fázisai)
– Mindennapok problémafelvetései (pl.: Milyen időjárásra kell az öltözék? Mit viszek majd a táskában?)
– Ötletek, kísérletek (Hogyan alakíthatom át? Hogy látja el egy tárgy a két funkciót? stb)
– Végleges munka bemutatása, használata
• Ajánlott: magyarázó ábrák és rövid szövegek, vázlatok, látványtervek, különböző nézetek használata. Design sketch: https://www.behance.net/gallery/16100181/Industrial-Design-Sketchbook
• A felkészülést segítő anyagok elérhetők itt:
https://drive.google.com/drive/folders/1flfnmXPDNxeubV4_HIOQCxh8F3iOj7Q5?usp=sharing

Beadandó/feltöltendő: a tervezés fázisait és az elképzelt tárgy színes látványtervét bemutató A3 méretű tervlap valamint 2 db fotó (1 az öltözékről felöltve, 1 a táskáról felöltve).

11 — 12. évfolyam
„Újragondolva”
Megadott alaprajz alapján 4 fős csoportba rendeződve tervezzenek épületet tetszőleges funkcióra. Az alaprajzhoz ragaszkodjanak, de a falmagasságokat és a homlokzatokat az újragondolt funkcióhoz igazítva találják ki, az eredeti falméretektől és homlokzatoktól elrugaszkodva.

Választható alaprajzok és az épületekhez tartozó információhoz linkek:
• Ludwig Mies van der Rohe: Barcelona Pavilion http://miesbcn.com/the-pavilion
• OMA: Casa da Musica, Porto https://www.archdaily.com/619294/casa-da-musica-oma/552c8fcbe58ece2cfd0001b7-floor-plan
• Peter Zumthor: Termálfürdő, Vals https://www.archdaily.com/85656/multiplicity-and-memory-talking-about-architecture-with-peter-zumthor/therme-vals-plan-01

Javaslatok/problémafelvetések:
• a választott alaprajz eredeti funkcióval való kapcsolatának elemzése
• az eredeti funkcióhoz kapcsolódó lépték megfigyelése
• a választott alaprajz megfigyelése és lehetséges – a régi funkciótól merőben eltérő – ráilleszthető terek elképzelése, lépték újraértelmezése
• az elképzelt új funkció meghatározása, valamint tereinek, arányainak és hangulatának jellemzése
• A felkészülést segítő anyagok elérhetők itt:
https://drive.google.com/drive/folders/1uRPVM3GpXi6hrcqjEtLlWJHJsHT-uomI?usp=sharing

Beadandó/feltöltendő: csapatonként egy A3 méretű dokumentációs lap, amely saját készítésű rajzok segítségével mutatja be az eredeti épületet, és két A3 méretű a tervezési lap, amely bemutatja a tervezés fázisait és az elképzelt épület színes látványtervét.

Értékelési szempontok (2018.09.30):

 • Anyag- és eszközhasználat:
  (Alkotómunkája során figyelembe veszi, tiszteletben tartja a felhasznált anyagok tulajdonságait. Az anyag- és eszközhasználattal megjeleníthető kifejezőeszközöket ismeri és alkalmazza. Egyéni mondanivalójának – alkotói szándékának – pontos megjelenítése érdekében a rendelkezésére álló anyagokkal és eszközökkel bátran kísérletezik.)
 • Funkcionalitás- és formaalkotás:
  (A tárgy működésével kapcsolatos lényeges vonásokat [pl. rendeltetés, anyag, forma, tér] értelmezi, megkülönbözteti és kapcsolataikat tisztázza. Összehangolja a formaszerkezetet és a formaarányokat. Kifejezési céljának érdekében alakítja a formakaraktereket. A formaalkotás során figyel a formakapcsolatok közötti formaátmenetek megformálására.)
 • Téralkotás:
  (Összehangolja a megjelenítendő tér és a rendelkezésre álló felület formátumát. Képes a térformák- és térbeli elemek ábrázolási módszereinek alkalmazására. Megfigyeli, értelmezi, szervezi- és rendezi a térbeli helyzeteket. Kifejezési szándékához illeszkedően alakítja a térszerkezetet és a térarányokat.)
 • Komponálás:
  (A feladat vizuális problémafelvetésének jellegéhez igazodó alternatív megoldási lehetőségeket, munkafolyamatot, kép- vagy tárgyalkotó stratégiát tervez. Terveit, személyes kifejezési céljait képi/ tárgyiasult formában következetesen megvalósítja. Kifejezési céljával összhangban alkalmazza a figyelemvezetés sík- és/vagy térbeli erővonalait, alakítja ki alkotása formarendjét.)
 • Együttműködő képesség, kommunikáció:
  (Elfogadja a kritikát, és képes elképzelésén változtatni. Azonosulni tud a csoport érdekeivel, a közös feladat befejezéséig folytatja a munkát. Tevékenyen részt vesz a közvetlen interakciókban, társa/társai verbális és vizuális közlését fogadja és értelmezi. Érzéseit, gondolatait pontosan fejezi ki és juttatja el címzettjéhez a kölcsönösségen alapuló viselkedés jegyében. Az előtte álló problémát és az elérendő célt saját szavaival le tudja írni, meg tudja fogalmazni. A rendelkezésére álló információkat kritikusan kezeli/elemezi. Ötleteket/felvetéseket/javaslatokat dolgoz ki a probléma megoldásával kapcsolatban, a megoldásait megosztja/közvetíti.)
 • Kreativitás, kifejezőerő, összkép:
  (A vizuális eszközöket célorientáltan és azonosíthatóan állítja személyes kifejezési céljainak szolgálatába. A felvetett problémákra a vizuális nyelv elemeivel kísérletezve újszerű, eredeti megoldásokkal válaszol. Alkotását személyes narrációban és stílusban hozza létre.)