Egyéb

Regisztrációs felület megnyitása

Tisztelt Kollégák!

Kérjük, figyelmesen olvassa el, majd töltse ki az űrlapot, mert véglegesítés/beküldés után korrekcióra nem lesz lehetősége! Beküldés előtt gondosan ellenőrizze a lehetséges hibákat, (pl.: tabulátor használata, Caps Lock, tévesen beütött szóközök, elgépelések, stb.) mert rögzítés után ezek adathibákat generálhatnak.

A regisztrációs űrlapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok töltik ki, ezután külön levélben, csatolmányként küldik be/töltik fel a versenyzők pályamunkáiról készített – az alkotások megismerését segítő, azokat jól bemutató – fotókat, illetőleg magukat a pályaműveket. A levél fejlécében (tárgy) erősen ajánlott a kategória feltüntetése.
Az űrlap egy alkotópár (3. kategóriánál: versenyző) adatait rögzíti. Amennyiben több nevezést kíván regisztráltatni, alkotópáronként/versenyzőnként új űrlapot kell kitöltenie.

A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a Budapesti POK részére adjuk tovább!

A 2023/24. Fővárosi Komplex Rajzverseny regisztrációs felülete 2024. január 22-től 2024. február 16-ig fogad válaszokat.

1-2. kategória: 2024 Komplex rajzverseny regisztrációs felület

3. kategória: 2024 Komplex rajzverseny regisztrációs felület

VIMM45. – prezentációk és előadások

Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők!

December 2-án megrendezett mini-konferenciánk tartalmait e helyen tesszük közzé, a meghirdetett program szerint. Ezek 2024. január 31-ig lesznek elérhetők. Prof. dr. Kárpáti Andrea – előre nem látható okok miatt – előadását nem tudta megtartani.

dr. Erős-Honti Zsolt intézményvezető köszöntője

Bognár Petra (1. korcsoport, „Dobozszínház”) prezentációja és előadása
Dezső Ilona (2. korcsoport, „Műveletek ábrákkal”) prezentációja és előadása
Póczos Valéria (3. korcsoport, „Használati utasítás” [leporello]) prezentációja és előadása
Mészáros Zsuzska (4. korcsoport, „Szubjektív térkép az iskoláról”) prezentációja és előadása
Garamvölgyi Béla (5. és 6. korcsoport témái, feladatai) prezentációja és előadása
Hemrik László: „Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória feladatainak bemutatása” előadása

VIMM 45.

Tisztelt Kollégánk, Kedves Érdeklődő!

Ezen az űrlapon jelentkezhet a VIMM Műhelyére, a MROE Vizuális Mesterpedagógus Műhely (VIMM) 45. alkalmára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLTV1PEI_FtUo4sYitWTyUscyPSrhq2AqY0okr4JjPrigH2A/viewform

A decemberi foglalkozás témája a 2023/24 tanévben megrendezendő 40. Fővárosi Komplex Rajzverseny. Az előadók a foglalkozás során bemutatják a Verseny feladatait és segítséget nyújtanak értelmezésükhöz, feldolgozásukhoz.
A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 5 kreditet igazoló tanúsítványt ad a részvételért azoknak a pedagógusoknaknak, akik igényüket ezen az űrlapon jelezik.

Időpont: 2023. december 2. szombat, 9:00-12
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. (III. emeleti nagyterem)

Program:

9:00-9:30 Regisztráció és tanúsítványok átvétele
9:30 dr. Erős-Honti Zsolt, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője üdvözli a részvevőket
9:40-től Előadások:
09:40 Kárpáti Andrea – Terv, modell és mű: a gondolkodási képességek fejlesztése a vizuális nevelésben.
10:00 Bognár Petra – 1. korcsoport témája, feladata: Dobozszínház
10:20 Dezső Ilona 2. korcsoport témája, feladata: Műveletek ábrákkal
10:40 Póczos Valéria – 3. korcsoport témája, feladata: Használati utasítás (leporello)
11:00 Mészáros Zsuzska – 4. korcsoport témája, feladata: Szubjektív térkép az iskoláról
11:20 Garamvölgyi Béla – 5. és 6. korcsoport témái, feladatai: Adatvizualizáció/Infografika
11:40 Hemrik László: Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória feladatainak bemutatása
12:00 Kérdések, válaszok

A programot az MROE önkéntesei szervezik. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Fővárosi Komplex Rajzverseny 2023/24 1. és 2. kategória, nevezési feladatok

Tisztelt Kollégák és Kedves Érdeklődők!

Az alábbiakban tesszük közzé a benevezési feladatokat:

1. korcsoport – Dobozszínház

Kiírás:

Alkotópárban dolgozva tervezzék meg és készítsék el egy ajánlott forrásmű részletének vizuális megjelenítését, színpadképét.

A kivitelezés során alkossák meg a történetet megidéző helyszín(eke)t díszlet formájában és a szereplő(ke)t síkbábok létrehozásával.

Az elkészült színpadkép és síkbábok segítségével mutassanak be a darabból egy 90 másodperc hosszúságú, egybefüggő jelenetet, melyet felnőtt (Tanító, Szülő, idősebb testvér, stb.) közreműködésével, okostelefonnal, .mp4 formátumú videófelvételben rögzítsenek.

Feladatleírás: (elődöntő, nevezési munka)

A színház elősegíti a kognitív fejlődést, fejleszti a gyerekek érzelmi, szociális és empatikus készségeit miközben valódi tér-, hang- és színérzékelésben részesülnek.[1]
Egy színházdoboz készítése (a gyerekek saját léptékéhez igazodva) teret enged a hallott/olvasott szöveg vizuális és több érzékszervi feldolgozására, értelmezésére, újrajátszására. Megteremti a választott történet vizuális bemutatásának játszóterét színek-, formák és mozgási jellemzők mentén, mely kiegészül a gyerekek mesélői játékával.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek vizuálisan alátámasztott mesejátékot[2] a választott irodalom feldolgozásából.

A feladat rész-egységei:

 • színpadtér kialakítása a helyszín vagy helyszínek vizuális megjelenítésével
 • szereplők ábrázolása síkbábokkal
 • kiválasztott jelenet bábjátéka
 • videó dokumentáció készítése

Az alkotópárok törekedjenek arra, hogy a dobozszínház főképp rajzi elemeket tartalmazzon és csak minimális szöveg szerepeljen benne!

Méret: banános doboz lépték
Technika: szabadon választott.

Beküldendő/feltöltendő: egy jelenet videó dokumentációja, szabad hangalámondással.      

Kondíciók: .mp4 kiterjesztés, fekvő formátum, maximum 90 másodperc, maximális méret: 10MB, minimális tömörítés.

Feldolgozandó forrásmű:

Scheer Katalin: Elfelejtett lények boltja (2011.)
http://meseutca.hu/2011/11/21/scheer-katalin-elfelejtett-lenyek-boltja/

(Megjelent: Elfelejtett lények boltja, Szerzők: Bátky András, Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Böszörményi Gyula, Finy Petra, Jász Attila, Kamarás István, Kántor Péter, Kiss Ottó, Kukorelly Endre, Lackfi János, Lugosi Viktória, May Szilvia, Máté Angi, Mészöly Ágnes, Németh Zoltán, Nyulász Péter, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Scheer Katalin, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Zágoni Balázs, Zalán Tibor, Művészeti vezető: Szegedi Katalin.

 Illusztrátorok: Szegedi Katalin, Rofusz Kinga, Szulyovszky Sarolta, Gyöngyösi Adrienn, A kötet szerkesztője: Lovász Andrea, Cerkabella Könyvkiadó, 2012. 65.o)

A feldolgozandó rész megtekinthető/letölthető itt.


[1] http://kozonseg.hu/magazin-cikk/nezoter/59/5-ok-amiert-a-gyereknek-jobb-a-szinhaz-mint-a-tv 2023.08.17 14:26

[2] „A bábszínház alapműfaja. A meseirodalom feldolgozásai vagy közvetlenül bábszínpadra írt művek.” Lellei Pál: Bábkészítés, Bábműfajok, 15.o

2. korcsoport – MŰVELETEK ÁBRÁKKAL

Kiírás:

Az ismeretterjesztő ábrák célja, hogy vizuálisan ábrázolják egy adott téma lényegét vagy lépéseit, és segítsenek a befogadónak könnyebben megérteni a témával kapcsolatos információkat. Alkotópárokban dolgozva készítsenek ismeretterjesztő, magyarázó ábrákat, a természeti környezetünk bemutatása céljából. Folyamatábrák, fázisrajzok, metszetek, részletek kiemelésével mutassák be a választott témát.

Feladatleírás: (elődöntő, nevezési munka)

Az ismeretterjesztő ábrák célja, hogy vizuálisan ábrázolják egy adott téma lényegét vagy lépéseit, és segítsenek a befogadónak könnyebben megérteni a témával kapcsolatos információkat. Egy jó ismeretterjesztő és magyarázó ábra egyszerű, lényegkiemeléssel mindig fókuszáltan jelöli a bemutatni kívánt témát. A rajzok/ábrák jól felismerhetőek, színekkel, a megfelelő méretű részletek kiemelésével, folyamatábrák, fázisrajzok, metszetek, helyenként rövid magyarázó szövegek, címszavak alkalmazásával segítik környezetünk működésének megértését.

Az ismeretterjesztő és magyarázó ábrák három fő alapja:

 • hiteles információk, tudományos megfigyelések
 • lényegkiemelés, az átadni kívánt információ letisztult, átlátható közlése
 • vizuális szemléltetési eszközök használata (nagyítás, kicsinyítés, metszet, folyamat, fázis, stb)

A versenyzők feladata az, hogy alkotópáronként együttműködve készítsenek egy ismeretterjesztő tablót az alábbi témakörök közül választva:

 • Élőhely bemutatása (pl.: vizek, erdők élővilága, hangyaboly, hódvár felépítése)
 • Élőlény növekedési fázisai (pl.: növények, állatok, gombák szaporodása, növekedése)
 • Természeti folyamat (pl.: vulkánok keletkezése, Nap/Hold fogyatkozás)

Példák:
Maria Sibylla Merian – Botanikai és állati illusztrációk
The woman who transformed scientific illustration – Watercolour World

Méret: álló vagy fekvő, A2 méretű lap
Technika: színes ceruza, akvarell, tűfilc, pasztellkréta, olajpasztell

Beküldendő/feltöltendő: Műtárgyfotó
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px

3. korcsoport – Használati utasítás (leporelló)

Kiírás

Alkotópárban dolgozva készítsék el egy fiktív gép bemutatására és szemléltetésére szolgáló használati utasítás hajtogatott szórólapját (leporelló)!

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

A használati utasítás egy termék bemutatására és szemléltetésére szolgál. Lényeges, hogy világosan és közérthetően mutassa be a termék/eszköz használatát a felhasználó számára. A használati utasítás hívja fel a felhasználó figyelmet az összeszerelésből, vagy a használatból eredeztethető problémákra, veszélyekre. Egyértelműen mutassa be, milyen jele van annak, ha a termék/eszköz tulajdonságaiban működési hiba, vagy romlás lép fel. Tartalmaznia kell egy (műszaki) információs dokumentációt, amely a felhasználásra vonatkozó pontos útmutatást, a rendellenes használatot, valamint a karbantartás követelményeit vázolja.

Kerettörténet:

Az ember a legkíváncsibb és legtalálékonyabb élőlény. Ötven éve véghez vittük az emberiség legelképesztőbb cselekedetét: eljutottunk a Holdra. Az Apollo-űrhajósok Földről készített fotói

láttán saját világunkra kezdtünk új megvilágításból tekinteni: egészen addig bolygónk forrásait

kimeríthetetlennek hittük. Azok a képek döbbenetes erővel ébresztettek rá minket arra, hogy a Föld területe és erőforrásai korlátozottak. Fél évszázad elmúltával nem lehet kétségünk az alapvető változások felől. Új földtörténeti korba léptünk: a változások már nem sok millió év alatt, nem évezredek és még csak nem is évszázadok alatt történnek, ahogy a múltban. Néhány évtized is elég ehhez. A dinoszauruszok kihalását egy 65,5 millió évvel ezelőtti aszteroida Földbe csapódásához kötik, ám a mostani bajok forrása az ember tevékenységéhez köthető. Alig néhány évtized alatt a vadon élő állatok száma megfeleződött, a világ minden táján csökken az élővilág sokfélesége. Sajnálatos módon ez a pusztulás az ember életformájának következménye, ami globális katasztrófa.

Mi idéztük elő a problémát – mi is oldhatjuk meg azt. A világ minden sarkában találhatunk olyan történeteket, amelyek a természet ellenálló képességét és a helyreállítás lehetőségét bizonyítják. A természet ellenálló képessége és a technológiai fejlődés is optimizmusra ad okot és elengedhetetlen, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ha elég nagy területeket védelmezünk, az élővilág újra sokasodni kezd, és e bőségből mi is részesülünk. Ha megóvjuk a tengerek termékeny tájait, gyarapodó halállományhoz juthatunk. Ha visszaállítjuk a víz természetes körforgását, a folyók, mocsarak, árterületek növekvő termékenysége minket is szolgál.

Világszerte változik az emberek gondolkodása: egyre többen tudatában vannak a bajnak, de a

megoldásnak is! Az éghajlatváltozás megakadályozása és a biodiverzitás megóvása érdekében a megújuló energiaforrásokból származó energia tárolásának és továbbításának forradalmian új módjai jöhetnek létre. Ehhez azonban változtatnunk és cselekednünk kell.”

Sir David Attenborough gondolatai nyomán (A Life on Our Planet, 2019)

A kerettörténethez kapcsolódóan olyan gép, vagy eszköz tervezése a cél, amely a jövőben Földünk ezáltal földi létünk jobbá tételét szolgálja. Lehetséges a megújuló energiaforrásokból származó energiával kapcsolatos problémákra, de bármely életmódhoz kötődő problémára (pl.: étkezés, közlekedés, hulladéktárolás, stb.) is ötleteket vázolni.

Az elképzelt és megtervezett gép/eszköz használati útmutatójának elkészítése a cél!

Alkotópárban dolgozva készítsék el egy fiktív gép bemutatására és szemléltetésére szolgáló használati utasítás hajtogatott szórólapját (leporelló) az alább megadott szempontok szerint:

 1. A gép neve
 2. Mire való?
 3. Használat bemutatása rajzolt vázlatok segítségével
 4. Helyes használat
 5. Helytelen használat
 6. Tulajdonságai (amelyeket piktogramokkal kell bemutatni!)
 7. Meghibásodás, karbantartás

Az alkotópárok törekedjenek arra, hogy a használati utasítás főképp rajzi elemeket tartalmazzon és csak minimális szöveg szerepeljen benne!

Méret: a leporelló maximum A2-es (420 × 594 mm) méretű rajzlapból készüljön!

Technika: színes, vagy fekete-fehér grafika.

Beküldendő/feltöltendő:

A leporelló lapjainak műtárgyfotói (benne a leporelló tervezési/hajtogatási segédlete)

Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés

Mintája elérhető és letölthető itt:

4. korcsoportSzubjektív térkép az iskoláról

Téma: Az iskolában használt terek ábrázolása, fontossági sorrendek, szubjektív érzések, útvonalak ábrázolása.

Az iskoláról alkotott szubjektív kép bemutatása egy idegennek, jelek, egyszerűsítés.

Tér- és időbeli kapcsolatok vizuális rendszerezése, emlékképek előhívása, vizuális memória használata.

Kiírás:

Alkotópárban dolgozva készítsenek iskolájuk területéről egy szubjektív térképet saját elképzelésük alapján!

Feladatleírás:

A szubjektív térkép olyan ábrázolás, amely nem pusztán a földrajzi hely vagy épület-alaprajz mérethelyes leképezése, hanem az egyéni érzéseket, gondolatokat és emlékeket is beépíti a térképészeti, rajzi elemekbe.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek iskolájuk területéről egy szubjektív térképet saját elképzelésük alapján!

A térképen jelenítsék meg az iskola épületét, udvarát vagy környékét, ahogy ők látják azt a mindennapjaik során! Mutassák be azokat a helyeket, ahol szívesen vagy kevésbé szívesen időznek, ahol a barátaikkal találkoznak, vagy épp csendesen elvonulhatnak. A térkép tehát ne csupán az objektív valóságot ábrázolja, hanem azt, ahogy a diákok megélik és érzékelik az iskolájuk területét.

A szubjektív térkép elkészítésénél szabadon és kreatívan alkalmazandó térképészeti és építészeti ábrázolásmódok: felülnézet, axonometria, madártávlati kép, alaprajz, metszetrajz, nézetrajz. A versenyzők használjanak színeket, formákat, grafikai stílust a térképen, hogy ezekkel is kifejezzék az egyes helyek hangulatát és fontosságát. Alkalmazhatnak saját jelöléseket, szimbólumokat a térképen, a lényeg, hogy az összkép tükrözze a személyes élményeket.

Fontos szempontok, összegzés:

 • Megjelenítendő az iskola épülete, esetleg udvara, környéke
 • Kiemelten fontos helyek, emlékek, érdekes részletek, útvonalak
 • Érzelmek, amiket egy-egy helyhez vagy területhez társíthatók
 • Térképészeti és építészeti ábrázolásmódok kreatív átírása
 • Szín, forma, stílus harmóniája
 • Saját jelölések, szimbólumok, kevés felirat

Méret: álló vagy fekvő A2-es (kézi grafika), számítógépes grafika esetén esetén ennek megfelelő részletességű, felbontású kép, maximális méret: 5 Mb

Technika: Szabadon választott kézi vagy digitális technika, színes grafika vagy festmény

Feltöltendő: A térképről készült műtárgyfotó ill. digitális fájl
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (kézi grafika, műtárgyfotó); .png kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (számítógéppel segített egyedi grafika)

Példák, források:

https://www.subjectiveeditions.org/

https://nomadways.medium.com/subjective-mapping-tell-me-more-6156df9495a5

https://www.theguardian.com/travel/gallery/2015/sep/10/cool-cartography-the-art-of-mapmaking

insta: @iamshannonrankin

5. korcsoport – Adatvizualizáció/Infografika

Kiírás:

Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Alkotópárban dolgozva készítsenek infografika-sorozatot Iskolájukról önálló kutatással gyűjtött, jellemző adatok alapján.

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

Az infografika alkalmazott grafikai terület, a rajz/ábra, fénykép és a szöveg együttes alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció. Több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz/ábra és sokkal informatívabb, mint az önmagában álló írott szöveg. Célja minden esetben az információközlés. A jó infografika figyelemfelkeltő, informatív, közérthető. A nyomtatott sajtóban mindig kevés hellyel takarékosan bánik, adott nagyságú helyen többet mond el, mint a puszta szöveg, vagy sajtófotó.

A jó infografika mindig három szakterület találkozásaként jön létre:

 • a nyers adat, azaz az információ, amit tartalmaz (adatelemzés)
 • az üzenet, amit át akarunk adni vele (kommunikáció)
 • a vizuális megjelenítés (dizájn), ami gyönyörködtet, valamint könnyen és gyorsan befogadhatóvá teszi az adatokat

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve készítsenek három képből álló infografika-sorozatot az Iskolájukra jellemző adatok alapján, a következő szempontok szerint:

 • Idővonal infografika. (Az Iskola történetének bemutatása kronológiai sorrendben, archív fotók felhasználásával.)
 • Térkép szintű infografika. (Az Iskola földrajzi adatai, vonzáskörzete [kerületek, agglomeráció], a tanulók által használt tömegközlekedési eszközök, szokások)
 • Folyamatot ábrázoló infografika. ( Az Iskola hagyományos rendezvényei bemenettől az érettségiig, továbbtanulási szokások, kimenet)

Méret: álló vagy fekvő A3-as (kézi grafika), számítógépes grafika esetén nincs korlátozva.
Technika: színes vagy fekete-fehér kézi-, vagy számítógéppel segített egyedi grafika.

Beküldendő/feltöltendő: a három lapból álló sorozat műtárgyfotói ill. fájljai.
Kondíciók: .jpg kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (kézi grafika, műtárgyfotó); .png kiterjesztés, képek vízszintes oldaléle 2000 px, minimális tömörítés (számítógéppel segített egyedi grafika)

Hasznos programok:
PowerPoint, Piktochart, Canva, Venngage

Példák:

CV (életrajz, pl.: http://www.rleonardi.com/interactive-resume/)

Info: https://vadondesign.hu/mi-az-infografika-es-mire-is-jo/

Irodalom: Vizuális kommunikáció az oktatásban
Gaul-Ács Ágnes és Gaul Emil: Grafikus szemléltetés az iskolában, 86.o (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2019.) letölthető: [http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/vizualis-kommunikacio-az-oktatasban_intera-1.pdf]

6. korcsoport – Prezentáció („Vigyázat, törékeny. Handle with Care.” c. kiállítás feldolgozása, megjelenítése)

Kiírás:

Alkotópárban együttműködve, prezentációként dolgozzák fel és mutassák be a kiállítás egy részét/egészét, annak szellemiségére, üzenetére reflektálva. Előzetes bejelentkezést követően a „Vigyázat, törékeny. Handle with Care.” c. kiállítás megtekinthető a Ludwig Múzeumban, továbbá igény esetén a múzeumpedagógusok és a múzeum könyvtárosai is segítséget tudnak nyújtani a felkészülésben.

Feladatleírás (elődöntő, nevezési munka)

A prezentáció tárgyak, jelenségek, elvont fogalmak verbális és vizuális megjelenítése; olyan előadás, amely információk és gondolatok átadását szolgálja. A vizuális prezentáció nem jegyzet, hanem az előadást támogató képi közlés, melynek lényege a két elem (vizuális és auditív ismerethordozók) összképében van. A képi prezentációk összképe segíti az adatok közti összefüggések rendszerezését, a különféle tudásanyagok élményszerű felismerésen alapuló felfedezését, eltérő tapasztalatok, gondolatok egységbe foglalását.

A versenyzők feladata az, hogy alkotópárként együttműködve, készítsenek egy olyan, max. 15 diakép terjedelmű bemutatót, melyben bemutatják a kiállítás egy részét/egészét, annak szellemiségére, üzenetére reflektálva; személyes véleményüket, tapasztalataikat és meglátásaikat megfogalmazva.

Vigyázat, törékeny. Handle with Care.

(Ludwig Múzeum, 2023. szeptember 15. – 2024. január 14.)
https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/vigyazat-torekeny-handle-care

„A gondoskodás, mint társadalmi metafora értelmezhető személyes módon (öngondoskodás), az interperszonális kapcsolatok szintjén (gyerekekről, betegekről, idősekről való gondoskodás), de erőteljes gazdasági vetülettel is rendelkezik (gondoskodási válság, gondozási migráció, globális gondoskodói láncok). A gondoskodás fogalma az emberek fizikai és érzelmi szükségleteinek ellátásán túl kiterjeszthető az összes, minket körülvevő élőlény iránti gondoskodásra, és tágabb értelemben magára a Földre is.

A Handle with Care című kiállítás az élet törékenységére, a gondoskodásra szoruló egyének és közösségek sérülékenységére, a szociális ellátórendszer repedéseire és hiányosságaira utal. Ugyanakkor magára a múzeum feladatára, a műtárgyakról való gondoskodásra is vonatkoztatható, ami újraértelmezett jelentésében a tárgyak mellett a közösségekre, gondoskodói szakmákban dolgozókra, a láthatatlan munkát végzőkre és a marginalizált élethelyzetekre egyaránt kiterjeszthető.

A többszörös – egészségügyi, természeti, gazdasági, pénzügyi – válságok időszakában a kiállítás arra keresi a választ, miként gondolható újra a gondoskodás, és ezen keresztül mi a múzeum (és a művészet) szerepe ebben a folyamatban.”

Terjedelem: 15 diakép
Technika: saját készítésű felvételekkel és illusztrációkkal készített prezentáció

Beküldendő/feltöltendő: a prezentáció .pdf kiterjesztésben, valamint a pályamű koncepciójának leírása, a prezentáció képe és szöveges forgatókönyve.

Hasznos programok:
PowerPoint, Canva, Prezi

Irodalom: Vizuális kommunikáció az oktatásban
Póczos Valéria: Tanórai szemléltetés a prezentációkészítő alkalmazások és grafikus szoftverek képalkotó lehetőségeivel, 59.o (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2019.) letölthető: [http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/vizualis-kommunikacio-az-oktatasban_intera-1.pdf]

Regisztrációs felületek megnyitása

Tisztelt Kollégák,
a 2022/23 tanév Fővárosi Komplex Rajzverseny regisztrációs felületeit megnyitottuk.

Az 1. és 2. kategória űrlapja elérhető ezen a hivatkozáson, a 3. kategória űrlapja pedig ezen a hivatkozáson.
Kérjük, figyelmesen olvassa el, majd töltse ki az űrlapot, mert véglegesítés/beküldés után korrekcióra nem lesz lehetősége! Kérjük, elküldés előtt gondosan ellenőrizze a lehetséges hibákat, (pl.: tabulátor használata, Caps Lock, tévesen beütött szóközök, elgépelések, stb.) mert rögzítés után ezek adathibákat okozlhatnak.

Az űrlap egy versenyző adatait rögzíti. Amennyiben több nevezést kíván regisztráltatni, versenyzőnként új űrlapokat kell kitöltenie!

A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a Budapesti POK részére adjuk tovább!

Az űrlapok kitöltési határideje 2023. február 11-én 24:00 óra, ami az 1. és 2. kategória esetében a nevezési munkák beküldésének/feltöltésének végső időpontja is.

VIMM 43. – Prezentációk

Kedves Kollégák és Érdeklődők!
Az előadások prezentációi elérhetőek a linkre kattintva.

 • Kárpáti Andrea
  Vizuális történetmesélés a művészetpedagógiában: pedagógiai módszer. fotósorozat, vlog, teszt – itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Bognár Petra
  1. korcsoport – itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Dezső Ilona
  2. korcsoport – itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Mészáros Zsuzska
  3. korcsoport – itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Póczos Valéria
  4. korcsoport – itt, az előadás során bemutatott riportfilm pedig itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Garamvölgyi Béla
  5. és 6. korcsoport – itt
  az előadásról készített felvétel itt
 • Hemrik László: Verseny a Ludwig Múzeumban; III. kategória – itt
  az előadásról készített felvétel itt

Az előadások video-anyagai 2023. január végéig lesznek elérhetők.

Fővárosi Komplex Rajzverseny 2023.

Kedves Kollégák és Érdeklődők!

A versenykiírások a Tehetségkapu portálon publikálásra kerültek.

1. és 2. kategória

1-2 évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2116

3-4. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2146

5-6 évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2147

7-8. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2148

9-10. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2149

11-12. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2150

A nevezési feladatok elérhetők itt, a versenykiírás itt.
Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok itt érhetők el.

3. kategória

9. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2117

10. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2143

11. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2144

12. évfolyam: https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2145

A versenykiírás elérhető itt.
Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok itt érhetők el.

VIMM 43.

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. (III. emeleti nagyterem)

Időpont: 2022. november 12. szombat

A VIMM 43. novemberi foglalkozásának témája a 2022/23 tanévben megrendezendő 39. Fővárosi Komplex Rajzverseny. A Szervezők a foglalkozás során bemutatják a Verseny feladatait és segítséget nyújtanak értelmezésükhöz, feldolgozásukhoz.

A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGxNo4kIgH0njmxYoHBamWFTWSG9heMGCnFqrnCYJacVgxAQ/viewform

Az előadások prezentációi a foglalkozás után közzétett linkeken elérhetők, letölthetők lesznek.

Program:

9:00-9:30        Regisztráció és tanúsítványok átvétele

9:30     Csath Judit, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető-helyettese üdvözli a részvevőket

9:40-től Előadások

 • 09:40   Kárpáti Andrea
  Vizuális történetmesélés a művészetpedagógiában: pedagógiai módszer. fotósorozat, vlog, teszt
 • 10:00   Bognár Petra
  1. korcsoport témája, feladata: „Illusztráció” – kisgyerekeknek szóló, nyomtatott tartalmak befogadását és értelmezését segítő, kiegészítő ábra készítése megadott források alapján
 • 10:20   Dezső Ilona
  2. korcsoport témája, feladata: „Plakát I.” – olyan hirdetmény készítése, mely fiktív/valós megrendelő (pl.: vállalat, szervezet, magánszemély) fontos, közérdekű információt tartalmazó, rövid üzenetét vizuálisan jeleníti meg, grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával.
 • 10:40   Mészáros Zsuzska
  3. korcsoport témája, feladata: „Plakát II.” – olyan hirdetmény készítése, mely helyi/globális (pl.: környezetvédelmi, szociális, életmód) problémára reflektál, ill. hívja fel a figyelmet grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával.
 • 11:00   Póczos Valéria
  4. korcsoport témája, feladata: „Nemzedékek” – mozgó- és állóképek felhasználásával alkosson egy rövid riportfilmet, melyben idősebb családtagja (Szülő, Nagyszülő, Dédszülő) életének meghatározó időszakát elevenítik fel/dokumentálják interjú-helyzetben
 • 11:20   Garamvölgyi Béla
  5. és 6. korcsoport témái, feladatai: „Spot”
  Készítsen olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható, szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható reklámfilmet/program- vagy műsorajánlót mely Iskoláját népszerűsíti, esetleg egyik – marketing szempontjából vonzó – rendezvényét mutatja be.
  Készítsen olyan, olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható, szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható műsorajánlót, amely valóságos eseményen történő részvételhez csinál kedvet – előzetesként/beharangozóként (pl.: megrendezett kiállítás, koncert, film- vagy könyvbemutató, stb,).
 • 11:40   Hemrik László: Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória feladatainak bemutatása
 • 12:00   Kérdések, válaszok

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel a VIMM szervezői

Kárpáti Andrea, Gaul-Ács Ágnes, Gaul Emil, Zombori Béla és Garamvölgyi Béla

FŐVÁROSI KOMPLEX RAJZVERSENY 1. ÉS 2. KATEGÓRIA 1-12. ÉVFOLYAM 2022/23.tanév (versenykiírás-tervezet!)

Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők!

Az alábbiakban -kivonatosan- közzétesszük a Versenykiírás tervezetét, azzal a megjegyzéssel, hogy időpontok (és lebonyolítás) tekintetében elképzelhetők változások.

(…) A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom
A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a vizuális kultúrához kötődnek.

Tömegkommunikáció
A 2022/23-es tanévi verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez kötődik.
A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok évről-évre változnak, ezért a felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre. Itt kívánjuk felhívni a verseny iránt érdeklődő Kollégák figyelmét 2022. november 12-én, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium dísztermében/online módon megrendezésre kerülő VIMM (Vizuális Mesterpedagógus Műhely) foglalkozásra, melynek központi témája a Fővárosi Rajzverseny lesz.

Elődöntő
Az alábbiakban tájékoztatási céllal megadott feladat-ismertetésekhez a versenykiírás közzétételével egyidejűleg pontos leírásokat és a későbbiekben egyéb, ezekhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő online tartalmakat teszünk közzé honlapunkon: http://rajz.fazekas.hu/

 1. korcsoport (1. és 2. évfolyam)
  „Illusztráció”
  Kisgyerekeknek szóló, nyomtatott tartalmak befogadását és értelmezését segítő, kiegészítő ábra készítése megadott források alapján.
 2. korcsoport (3. és 4. évfolyam)
  „Plakát I.”
  Olyan hirdetmény készítése, mely fiktív/valós megrendelő (pl.: vállalat, szervezet, magánszemély) fontos, közérdekű információt tartalmazó, rövid üzenetét vizuálisan jeleníti meg, grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával. (Ajánlott témakörök: játékgyár, olvasás, a jövő – környezetbarát – közlekedése)
 3. korcsoport (5. és 6. évfolyam)
  „Plakát II.”
  Olyan hirdetmény készítése, mely helyi/globális (pl.: környezetvédelmi, szociális, életmód) problémára reflektál, ill. hívja fel a figyelmet grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával. (Ajánlott témakörök: a Balaton kékalgásodása; az invazív fajok elterjedése, amely ökológiai problémákkal társul; az „okos eszközök” túlzó használata ; a mesterséges intelligencia veszélyei)
 4. korcsoport (7. és 8. évfolyam)
  „Nemzedékek”
  Mozgó- és állóképek felhasználásával alkosson egy rövid riportfilmet, melyben idősebb családtagja (Szülő, Nagyszülő, Dédszülő) életének meghatározó időszakát elevenítik fel/dokumentálják interjú-helyzetben.
 5. korcsoport (9. és 10. évfolyam)
  „Spot”
  Készítsen olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható, szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható reklámfilmet/program- vagy műsorajánlót mely Iskoláját népszerűsíti, esetleg egyik – marketing szempontjából vonzó – rendezvényét mutatja be.
 6. korcsoport (11. és 12. évfolyam)
  „Spot II”
  Készítsen olyan, olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható, szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható műsorajánlót, amely valóságos eseményen történő részvételhez csinál kedvet –előzetesként/beharangozóként (pl.: megrendezett kiállítás, koncert, film- vagy könyvbemutató, stb,).
A verseny ütemterve (az időpontok változhatnak!)
HatáridőFeladatFelelős
2022. november 12.Verseny-előkészítő foglalkozás (VIMM)szakmai felelős
2023. január 23.regisztrációs felület megnyitásaBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ
2023. február 11.nevezési munkák feltöltésének határideje:felkészítő tanár
2023. február 25.elődöntő zsűriBudapesti Pedagógiai Oktatási Központ és szakmai felelős
2023. március 3.nevezési munkákkal kapcsolatos döntés közzététele:Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ és szakmai felelős
2023. március 18. 2023. március 25. 2023. április 1. 2023. április 15. 2023. április 22. 2023. április 29.11 – 12. évfolyam döntő 9 – 10. évfolyam döntő 7 – 8. évfolyam döntő 5 – 6. évfolyam döntő 3 – 4. évfolyam döntő 1 – 2. évfolyam döntőBudapesti     Fazekas      Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fővárosi Komplex Rajzverseny/2. korcsoport döntő/2022.04.23./eredmények

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Elnök:
Somody Beáta elnök, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Zsűritagok:
Bognár Petra vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Ált. Isk.
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Törőcsik Katalin iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója

A bíráló bizottság megtekintette a Versenyzők helyszínen készített versenymunkáit és a következőképpen értékelte:

reg.évf.néviskolafelkészítőanyagformatérkompkomm.kif.erőösszp.hely
  041  03.Koncz FlóriánDiadal Úti Ált. Isk.Gintli Júlia87668165113
  042  03.Simon LujzaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia87966145014
  043  03.Egeresi Diánan.j.m.
  044  03.Borsos Izabella ZsófiaÁldás Utcai Ált. Isk.Dr. Kapásné Fóris Beatrix56585124119
  045  03.Geml Maja KamillaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia44575123721
  046  03.Szentesi LiliDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia66557134218
  047  03.Czibulyás Dorka LillaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia87878165411
  048  03.Both FranciskaÁldás Utcai Ált. Isk.Dr. Kapásné Fóris Beatrix66574113920
  049  03.Szanitter AnnaHunyadi Mátyás Ált. Isk.Benkő Csilla Judit1099101020683
  050  03.Kálmán DóraHunyadi Mátyás Ált. Isk.Benkő Csilla Judit97655144617
  051  03.Rédei BlankaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia44465113422
  052  03.Szabó RékaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia8689718569
  053  04.Rácz HannaHerman Ottó Ált. Isk.Kiss Éva65474113721
  054  04.Bálint Zoé RékaLázár Ervin Ált. Isk.Dr. Sefcsikné Szász Éva78766134716
  055  04.Tóth DóraLázár Ervin Ált. Isk.Dr. Sefcsikné Szász Éva98868165510
  056  04.Fábián  LiliHunyadi Mátyás Ált. Isk.Benkő Csilla Judit55655113721
  057  04.Ondi ZitaÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág101010101020701
  058  04.Bertalan Zóra EszterEötvös Loránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.Necsev Mihályné101010101019692
  059  04.Szabó Adrienn KláraLázár Ervin Ált. Isk.Dr. Sefcsikné Szász Éva99961017607
  060  04.Mészáros BarnaÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág1010109720665
  061  04.Szabó Emma LujzaÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág78769165312
  062  04.Kókai FlóraÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág1010910820674
  063  04.Vizsnyai Anna LizaÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág666610144815
  064  04.Márta Emma GyörgyikeÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág101099920674
  065  04.Szilasi HangaHunyadi Mátyás Ált. Isk.Benkő Csilla Judit98778165510
  066  04.Banik Sonian.j.m.
  067  04.Vida BellaBudapest XX. kerületi Nagy László Ált. Isk. és Gimn.Őze Ildikón.j.m.
  068  04.Veres Zoltán IstvánÁldás Utcai Ált. Isk.Wágnerné Kiss Melinda10789817598
  069  04.Óvári HelgaÚjpesti Homoktövis Ált. Isk.Tóth-Szendi Virág88777165312
  070  04.Barna BettinaDiadal Úti Ált. Isk.Kóti Szilvia108810819636

A jegyzőkönyv megtekinthető itt: