Fővárosi Komplex Rajzverseny versenyfelhívás – új időpontokkal

A FŐVÁROSI KOMPLEX RAJZVERSENY döntőjének témakörei, időrendje
a versenyszabályzat kivonata

2016

 

A versenyt kiíró és rendező intézmény neve, címe, elérhetősége:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

e-mail: rajz.fazekas@gmail.com

telefon: +36 1 210 10 30 / 226

 

Az iskolai vagy tankerületi válogatón jogosultságot szerzett tanulók benevezése:

A döntőre való jelentkezés és a versenyzők tájékoztatása a kapcsolattartó/felkészítő tanárok segítségével, rajtuk keresztül történik.

A felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik az online nevezési lapot és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző által készített pályamunkáról készített digitális képet, melynek rövidebb oldala legalább 1500 pixel legyen. A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
 • a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól:
  pl.: 07_jelige_Atalanta_1029

Az online nevezési lap – a regisztrációs határidő lejárta miatt – már nem érhető el.

 

A benevezési munkák feltöltésének határideje:               2016. február 20.

Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése):                                2016. február 22—27.

A döntés közzététele:                                                          2016. február 29.

http://rajz.fazekas.hu/versenyek-palyazatok/eredmenyek/

 

A pályamunka témakörei és technikai paraméterei:

A versenyzők feladata egy antik átváltozásmítosz témáját feldolgozó, kifejező kompozíció készítése valamilyen szabadon választható monokróm grafikai technikával.

A pályamunkák csak az alábbi, a versenybizottság által kiválasztott mítoszok feldolgozásával készíthetők el:

 • A kentaurok és lapiták harca (A centaurusok és a lapithák harca)
 • Daphné (Daphne)
 • A labirintus. Ariadné koronája (A labyrinthus. Ariadne koronája)
 • Daidalosz és Ikarosz (Aedalus és Icarus)
 • Atalanta
 • Europé (Europa)
 • Aktaión (Actaeon)
 • Niobé (Niobe)
 • Pomona és Vertumnus

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a történeteket az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és terjedelemben ismertessék a versenyzőkkel.

A feldolgozható történetek Ovidius által írt, Devecseri Gábor által fordított változata letölthető a verseny honlapjáról: http://rajz.fazekas.hu/html/komplex rajzverseny.html
Egyéb források pl.: Antik lexikon, Corvina 1993, Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, stb. tanulmányozása segítheti az értelmezést.

 

A grafikai alkotásokat A/3 méretű papírra kell elkészíteni.

Az alkalmazható monokróm vagy színes grafikai technikák pl.: ceruzarajz, tollrajz, lavírozott tus vagy pác, monotípia, magas és mélynyomó eljárásokkal készített nyomat, stb.

Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A pályamunkákra hátoldalára rá kell írni a versenyző jeligéjét.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

2016. március 12. (szombat) 9—12 óra között  7 – 8.   évfolyam
2016. március 19. (szombat) 9—12 óra között  5 – 6.   évfolyam
2016. április    02. (szombat)  9—12 óra között  3 – 4.   évfolyam
2016. április    09. (szombat)  9—12 óra között  1 – 2.   évfolyam

A versenymunka

A versenyzők két feladatot kapnak.

Az első feladat egy 5-7 tagú színsor létrehozása csak a megadott színeket használó színkeveréssel.

A második feladat egy, a helyszínen megismert műleírás „ekphrasis” vizualizálása, képi kompozícióvá formálása színes technikával. A képleírások, egyéni értelmezése, személyessé tétele, továbbgondolása mellett figyelni kell a leírásból megismert motívumok felismerhető használatára.

A versenyzők teljesítményének összevethetősége és az egyenlő esélyek biztosításának érdekében verseny helyszínén a versenyzők számára egységesen biztosítunk papírt (35 × 50 cm) és vízfesték készletet. A versenyen ezeket más anyagokkal helyettesíteni nem megengedett.

A versenyzőknek hozniuk kell: paletta/keverő lap, vizes edény, ecsetek, grafitceruza, radír.

A helyszínen készített alkotások nem láthatók el paszpartuval!

A zsűri a helyszínen készült színes alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

 

Anyag- és eszközhasználat: 5 pont

Formaalkotás: 5 pont

Téralkotás: 5 pont

Komponálás: 5 pont

Kreativitás, kifejezőerő: 20 pont

A két munkára összesen: 80 pont

 

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján:
http://rajz.fazekas.hu/versenyeredmenyek.html

 

Díjkiosztó ünnepély: 2016. május 12. (csütörtök) 15 óra

 

Egyéb tudnivalók

A regisztrációs felületen kért adatok kitöltése nélkül a beküldött pályamunkák nem kerülnek értékelésre.

A versenymunkákat a versenyszabályzatban szereplő méretben, eszközökkel és anyagokkal, a megadott tematikák egyikéhez kapcsolódva kell elkészíteni. A kritériumoktól történő eltérés esetén a versenymunka nem kerül értékelésre.

A fővárosi döntőn való részvételi jog másra nem ruházható át.

A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot kapnak, melyet feltüntetünk a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. A regisztrációs számon és a jeligén kívül más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.

A kísérő tanárok és szülők a verseny szüneteiben nem mehetnek be a tantermekbe, de a folyosón konzultálhatnak a versenyzőkkel. Az elkészült munkák a versenyforduló végén megtekinthetőek és fotózhatóak.

A versenyen készült alkotás a Fővárosi Vizuális Módszertani Központ gyermekrajz gyűjteményébe kerül. A benevezési munka a versenyen és a honlapon kihirdetett időpontban elvihető. A versenyen folyó alkotófolyamatról, a versenyen készült alkotásokról és a benevezési munkákról digitális képi dokumentáció készül.

 

A benevezési munka visszaadásának tervezett időpontjai:

 1. május 11. (szerda) 15-17-ig
 2. május 12. (csütörtök) a díjkiosztó ünnepély előtt 13-15-ig és után 16-17-ig

A részletes versenykiírás megtekinthető itt:

Vélemény, hozzászólás?