Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Fővárosi Vizuális Nevelési Módszertani Központ
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

 

FESTŐ STÚDIÓ PROGRAMJA

A stúdióba azokat várjuk, akik önkifejezési képességük fejlődése érdekében hajlandók tanácsainkat, kritikai észrevételeinket figyelembe venni, javaslatainkat egyéni elképzeléseikkel egyeztetni.

Tanfolyami éves díj: 40.000 Ft (2-3-4 részletben is fizethető)
Tanfolyamvezető: Bakonyi Mihály festőművész
Hely: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: csütörtök 15 óra

Program:


1. 2011. szeptember 22. csütörtök
A formák térmélységének és színértékeinek tanulmányozása.

2. 2011. október 13. csütörtök
Formák színértékeinek kigyűjtése.
Kis színkompozíciók készítése.

3. 2011. november 17. csütörtök
A meleg színek viszonylatai.

4. 2011. december 8. csütörtök
A hideg színek viszonylatai.

5. 2012. január 12. csütörtök
Hideg-meleg, sötét-világos ellentét. Színvázlatok készítése.

6. 2012. február 16. csütörtök
A komplementer színek viszonylatai.

7. 2012. március 8. csütörtök
Színvázlatok készítése. Eddig elkészült alkotások elemzése.

8. 2012. április 19. csütörtök
A felület, a faktúra, textúra tanulmányozása

9. 2012. május 17. csütörtök
Képalakítás, képépítés. Domináns kontraszt, alárendelt kontraszt.

10. 2012. június 14. csütörtök
Az elkészült alkotások elemzése, bemutatása.

Budapest, 2011. szeptember 5.

pdf dokumentum letöltése:

KÉPÉPÍTŐ STÚDIÓ PORGRAMJA

A stúdióba azokat várjuk, akik önkifejezési képességük fejlődése érdekében hajlandók tanácsainkat, kritikai észrevételeinket figyelembe venni, javaslatainkat egyéni elképzeléseikkel egyeztetni.

Tanfolyami éves díj: 40.000 Ft (2-3-4 részletben is fizethető)
Tanfolyamvezető: Szkotnyiczky Péter festőművész
Sipos Endre festőművész, filozófiatanár
Hely: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Időpont: kedd 15 óra

Program:


1. 2011. szeptember 20. kedd
A sík és a tér problémája a festészetben. Látszati tér.
TRANSZCENDENS tér. Távolságok.
2. 2011. október 11. kedd
A kompozíció elemi kérdései. Tradicionális szabályok.
Új kép kinetikai elvek.
3. 2011. november 15. kedd
A forma és formaviszonyok átélése.
A formastruktúrák szimbolikus tartalma.
4. 2011. december 6. kedd
Képi plasztikai értékek. Textúrák - faktúrák.
Őselemek küzdelme. (Bennünk)
5. 2012. január 10. kedd
Lírai kép. Epikus kép. Drámai kép. Vizuális zeneiség.
A TÉR – IDŐ –TÖRTÉNÉS egysége.
6. 2012. február 14. kedd
MONOCROMATIKUS víziók. A LÉLEK viszonya a színekhez.
7. 2012. március 6. kedd
Az abszolút és relatív színkontrasztok alkalmazásának lehetőségei.
8. 2012. április 17. kedd
A vonal és folt kapcsolata a festészetben.
9. 2012. május 15. kedd
A rejtőzködő igazságok felszínre hozásának grafikai és festői lehető-ségei.
10. 2012. június 12. kedd
Összehasonlító műelemzés. Egy – egy életmű belső korszakai. A KO-HERENCIA és KONZISZTENCIA kérdései.

Budapest, 2011. szeptember 5.

pdf dokumentum letöltése: